Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket först med ny teknikStatens fastighetsverk och Fortifikationsverket först med ny teknik

Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket är först bland större markförvaltare i Sverige med att använda ny teknik för indelning och beskrivning av all sin brukade skogsmark. Tekniken bygger på data från en flygburen laserskanner i kombination med flygbilder och provytor på marken.

I Sverige är Statens fastighetsverk (SFV) och Fortifikationsverket först ut bland de större markförvaltarna att genomföra en heltäckande beskrivning av den brukade skogsmarken med ny teknik. Tekniken baserar sig på data från en flygburen laserskanner som mäter två separata höjdnivåer - en nivå för marken och en för vegetations- eller trädskiktet. Förenklat så visar skillnaden mellan dessa nivåer, höjden på träden. Tillsammans med information från flygbilder och provytor på marken samt avancerade beräkningar kommer skogen att beskrivas med mycket hög noggrannhet. Laserdatat kommer från Lantmäteriet och deras arbete med en ny nationell höjdmodell.

- Det här är en kostnadseffektiv teknik. Information om bland annat virkesförråd, medelhöjd, medeldiameter och grundyta ges med hög noggrannhet. Traditionellt samlas den här typen av data in manuellt, vilket är ett tidskrävande och kostsamt arbete med många felkällor, säger Pär Färdmo, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk har en längre tid studerat möjligheterna att använda laserskanner för att göra en nyindelning och beskrivning av skogsmarken, och då Fortifikationsverket har samma behov är det naturligt med ett samarbete. Under våren har SFV och Fortifikationsverket genomfört en teknikupphandling där ett flertal konsultföretag med erfarenhet och kunskap av att arbeta med flygburen laser har deltagit. Uppdraget gick till Cowi AB vars konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med laserdata för skogsbruket.

- Det här är ett stort framsteg på teknikområdet. Vi kommer att få nya och spännande möjligheter att arbeta med analyser och den operativa planeringen av skogsbruket, säger Jan Naumburg på Statens fastighetsverk. Den första etappen av arbetet påbörjas redan under hösten 2009. Hela arbetet beräknas vara slutfört under våren 2012. Tidpunkten beror på hur stor areal som årligen går att skanna. Totalt sett är det mycket stora datamängder som ska behandlas.

- När alla 450 000 hektar skogsmark är beskrivna kommer mer än 4,5 miljarder mätpunkter att ha bidragit till kunskapen om skogstillståndet i Statens fastighetsverks och Fortifikationsverkets skogar, säger Rigo Derler, skogs- och domänchef vid Fortifikationsverket.

För mer information kontakta: Jan Naumburg, skogsskötselspecialist SFV, 070-132 25 44, jan.naumburg@sfv.se Rigo Derler, skogs- och domänchef Fortifikationsverket, 010-44 44 129, Rigo.Derler@fortv.se Henrik Malmberg, Affärsutvecklingschef COWI, 031-301 16 35, hm@cowi.se Catharina Millmarker, pressekreterare Fortifikationsverket, 010-44 44 990, catharina.millmarker@fortv.se Anna Ramstedt, vik pressekreterare SFV, 08-696 76 00, anna.ramstedt@sfv.se

Pressbilder och tidigare pressinformation: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar