Statens fastighetsverks hyror på Roma kungsgård En totalöversyn av verksamheten nödvändigStatens fastighetsverks hyror på Roma kungsgård En totalöversyn av verksamheten nödvändig

Statens fastighetsverk, SFV, vill hitta en strategiskt riktig och långsiktig lösning för verksamheten på Roma kungsgård. Den förra hyresgästen Gotländska rum sade i höstas upp sitt hyreskontrakt. Det resulterade i att deras underhyresgäster lämnades utan kontrakt. Nu håller SFV på att reda ut läget med de enskilda aktörerna och har skickat ut kontraktsförslag för innevarande säsong. Diskussioner med Gotlands kommun pågår för att hitta samarbetsformer.

- Visionen är att Roma kungsgård ska fortsätta vara ett av Gotlands populäraste besöksmål, säger fastighetschef Jörgen Hammarstedt. Framförallt sommarteatern i klosterruinen har under många år gjort fantastiskt mycket för platsen. Nu vill vi hitta en bra och långsiktig lösning för den övriga verksamheten. Som ett led i vårt uppdrag att bevara och levandegöra våra kulturfastigheter är det viktigt att verksamheten får den seriösa och värdiga inramning som platsen kräver. Orsaken till att vi bara kan erbjuda säsongskontrakt för innevarande år är att vi arbetar med en totallösning för platsen. Det är vår ambition att finna en utvecklingsstrategi som de befintliga hyresgästerna kan delta i.

Investeringar i Roma kungsgård SFV har investerat mycket i Roma kungsgård. Totalrenoveringen av Brygghuset blev klar för ett år sedan. Hyresgästen fick nya, stora lokaler och möjlighet till nya inkomster och utveckling av sin verksamhet. SFV och Gotländska rum kunde trots detta inte komma överens i den följande hyresförhandlingen.
- Vi på SFV måste vara självkritiska. Vi har inte lyckats finna en bra lösning på Roma. Vi beklagar att förhandlingarna med Gotländska rum gick i stöpet, men den låga hyresnivå vi haft på Roma håller inte i längden. Vi måste få täckning för våra utgifter vilket inte varit fallet. Man kan också förvänta sig att en etablerad hyresgäst med åren får en större omsättning, så har inte varit fallet med Gotländska rum. Vi ställer oss lite undrande till det. Statens fastighetsverk är ett affärsdrivande verk och måste ha hyresnivåer som stämmer överens med verkligheten. Så har inte varit fallet på Roma, säger Jörgen Hammarstedt.

Nu ser SFV framåt och hoppas på en fortsatt kreativ process om platsens framtid. Det kortsiktiga målet är att komma överens med de kvarvarande hyresgästerna på Roma kungsgård.

- Jag är hoppfull och tror att förhandlingarna kommer gå bra, avslutar Jörgen Hammarstedt.

Pressbilder: www.sfv.se

För mer information kontakta: Jörgen Hammarstedt, fastighetschef SFV, Tel 070-792 00 97, jorgen.hammarstedt@sfv.se Jon Henriksson, förvaltare SFV, Tel 070 – 219 67 22, jon.henriksson@sfv.se Sofia Eriksson, vik pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, sofia.eriksson@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar