Statens fastighetsverks kunder allt nöjdareStatens fastighetsverks kunder allt nöjdare

Under våren genomförde Statens fastighetsverk (SFV) för femte gången en kvalitetsmätning bland SFV:s kunder. Lokalhyresgäster, bostadshyresgäster, virkesköpare och arrendatorer fick frågan hur de uppfattar SFV som värd och leverantör. Resultatet visar ett Nöjd Kundindex (NKI) på 76 – ett resultat som överträffar regeringens mål för SFV och som innebär en ökning sedan mätningen 2007.

Som ett led i kvalitetsarbetet har Statens fastighetsverk för femte gången utfört en kundundersökning. Av totalt 1516 kunder som ingått i undersökningen svarade 71 procent.

En viktig del av undersökningen är det så kallade Nöjd Kundindex, som visar i vilken grad hyresgästerna totalt sett är nöjda med SFV som värd. NKI visar helhetsbetyget för kundvård, inflytandeindex och hur SFV underlättar för kunderna att vara miljövänliga. Resultatet för 2009 års mätning visar ett NKI på 76 – en ökning med en enhet från mätningen 2007, tillika regeringens mål för SFV.

Resultatet står sig också bra både mot andra statliga och kommunala fastighets- verksamheter och i jämförelse med den kommersiella marknaden. Branschsnittet på den kommersiella marknaden var enligt Fastighetsbarometern 2008 ett NKI på 70.

- Det är mycket glädjande att vi överträffat vår uppdragsgivares mål om NKI, säger Bo Jonsson, generaldirektör för SFV. Vi har genomfört kundmätningar sedan 2001 och under denna period har successiva förbättringar skett. SFV:s framgångsfaktorer är att vi arbetar kontinuerligt med frågor som rör hyresgästinflytande och kundvård. SFV:s kunder är särskilt nöjda med våra medarbetare vad gäller service, kontakt och bemötande.För mer information kontakta: Eva Rosander, vik kommunikationschef SFV, 08-696 70 93, eva.rosander@sfv.se Anna Ramstedt, vik pressekreterare SFV, 08-696 76 00, anna.ramstedt@sfv.se

Tidigare pressinformation från Statens fastighetsverk: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Dokument & länkar