Sverige och Polen delar ambassad i Alger

Statens fastighetverk (SFV) har renoverat och byggt om den svenska ambassaden i Alger för att fortsättningsvis fungera som ambassader för Sverige och Polen. Sedan tidigare delar Sverige flera ambassadbyggnader med våra nordiska grannländer men detta är första gången vi på detta sätt samarbetar med Polen.

Världen ändras och så också ambassadernas verksamhet vilket för Sveriges ambassad i Alger inneburit att byggnaden sedan några år blivit för stor för Utrikesministeriets verksamhet. Genom ett gemensamt initiativ från de svenska och polska ambassadörerna byggdes under 2011 den svenska anläggningen om för att inhysa både den svenska och den polska ambassaden. Ombyggnaden innebär en gemensam reception, där Sverige och Polen samsas bakom samma disk. De båda ländernas ambassader har även gemensam entré, kök och matsal, konferensrum, parkeringsplatser samt delar på trädgården runt kansliet.

-          Vi har flera fastigheter där vi har våra nordiska grannländer som hyresgäster tillsammans med den svenska ambassaden. Det är dock första gången vi har en gemensam anläggning med ett land utanför Norden, säger Berit Nilsson fastighetschef vid Statens fastighetsverk, som menar att detta sannolikt är en trend vi kommer att se mer av.

Lyckad invigning

Med orden ”Vi är stolta över vårt långa samarbete med Algeriet och att dela vår ambassad med Polen” invigde kabinettsekreterare Frank Belfrage den gemensamma ambassaden i Alger den 27 mars. Från det polska utrikesministeriet deltog departementsrådet Miroslaw Gajewski som talade om den historiska kopplingen mellan Polen och Sverige, samt att man nu i en gemensam byggnad kommer att kunna effektivisera de båda ambassaderna.

-          Vi är mycket positiva till samlokaliseringen säger den svenska ambassadören Eva Emnéus. Dels får vi en effektivare verksamhet, och dels blir det en mer spännande arbetsmiljö.

Fakta ambassaden i Alger

Ambassadanläggningen ligger i stadsdelen Hydra, 5 kilometer söder om Algers centrum. Svenska staten förvärvade ambassadtomten och granntomten, där ambassadörens residens ligger redan på 1960-talet, men ambassadbygget påbörjades först på 1980-talet och invigdes 1987.

För mer information kontakta:

Berit Nilsson, fastighetschef Utrikes Statens fastighetsverk, 08 696 70 21, berit.nilsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

 

 

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media