Sveriges största arkitekturpris avgjort - Årsta kyrka vinner Helgopriset 2013

Årsta kyrka tilldelas Helgopriset 2013, Statens fastighetsverks arkitekturpris, tillika Sveriges största arkitekturpris på 150 000 kr. Johan Celsing Arkitektkontor, som ritat tillbyggnaden av församlingshemmet i Årsta, Årsta kyrka, prisas för att lyfta en elementär arkitektur från 60-talet till helt nya höjder. Tillbyggnaden möter på ett skickligt sätt verksamhetens önskemål samtidigt som den vittnar om hög byggnadsteknisk kunskap.

Årsta församling i Stockholm reste sin klockstapel på berget ovanför Årsta torg 1952. Ett församlingshem, signerat arkitekt Göran Dahlstrand, uppfördes sexton år senare. Till församlingshemmet, en låg och rationell 60-talsbyggnad i mörkt tegel och betong, har tillförts en modern kyrksal ritad av Johan Celsing Arkitektkontor. En tillbyggnad så vacker och funktionell att den idag tilldelas Helgopriset 2013.

-       Helgopriset, som vi delat ut sedan 1996, belönar skickligt genomförda ombyggnader och tillägg till äldre byggnadsverk. I år fick vi in 28 bidrag, alla av mycket hög kvalitet. Årsta kyrka, som i slutet tävlade mot tillbyggnader av Gamla riksarkivet, No Picnic, Bostadsområde Säteriet och Kalmar slott, är en värdig vinnare, säger Björn Anderson, t f generaldirektör vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande.

Årsta kyrka är kvadratisk till sin form och helt i tegel, såväl invändigt som utvändigt. Höga fönster ger ett stort ljusinsläpp och skapar ett mycket ljust kyrkorum. Två mindre kapell finns i anslutning till kyrkan, det ena i rött glaserat tegel, det andra i grönt glaserat tegel.

Juryns motivering

En kyrksal har fogats till ett församlingshem från sextiotalet. Utformningen av kyrkan har utgått från församlingshemmets tidstypiska och lite anonyma byggnad i mörkt tegel och betong. Övergången mellan de två byggnaderna är en intrikat sammanvävning som givit nya tydliga och efterlängtade rumsbildningar. Nybyggnaden är väl formad och utförd i minsta detalj. Årsta kyrka tilldelas Helgopriset 2013 för en tillbyggnad som utvecklar och skapar en ny mycket välformad helhet.

Fakta tillbyggnaden av Årsta kyrka

Ursprungsbyggnad: Årsta församlingshem

Arkitekt: Göran Dahlstrand

Byggår: 1969

Tillägg/ombyggnad: 2010-2011

Arkitekt: Johan Celsing, Ibb Berglund, Anders Rosenberg, Sven Etzler och Eyvind Bergström; Johan Celsing Arkitektkontor AB

Byggherre: Enskede-Årsta församling, Svenska kyrkan; kyrkoherde Margareta Stiernstedt

Jury

Björn Anderson, t f generaldirektör, Statens fastighetsverk (ordförande)

Sven Göthe, arkitekt SAR/MSA, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet

Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor, Konsthögskolans restaureringsskola

Carl Wärn, arkitekt SAR/MSA, utsedd i samråd med Sveriges Arkitekter

Marja-Leena Pilvesmaa, enhetschef Kulturarvsenheten, Statens fastighetsverk

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA. gruppchef projektledning, Statens fastighetsverk

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk

Fakta Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en nyligen genomförd arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Byggnadsverket ska vara uppfört i Sverige och färdigställt under de senaste fem åren. Priset utgörs av en plakett att fästa på byggnadsverket och en prissumma av 150 000 kr. Prissumman fördelas av juryn mellan arkitekt och de företrädare för beställaren som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

Det är i år femte gången Helgopriset delas ut.

Tidigare vinnare

1996 Ladugården, Alnarp
2001 Göteborgs konserthus tillbyggnad
2004 Biblioteket KTH, Stockholm
2008 Katrinetorps gård, Malmö

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 070 826 70 16, anders.bodin@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Mer information om Helgopriset samt de nominerade: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Helgopriset, som vi delat ut sedan 1996, belönar skickligt genomförda ombyggnader och tillägg till äldre byggnadsverk. I år fick vi in 28 bidrag, alla av mycket hög kvalitet. Årsta kyrka, som i slutet tävlade mot tillbyggnader av Gamla riksarkivet, No Picnic, Bostadsområde Säteriet och Kalmar slott, är en värdig vinnare.
Björn Anderson, t f generaldirektör vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande