Välkommen på pressträff, Om- och påbyggnaden av kvarteret Loen är klar

Statens fastighetsverk äger och förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Byggnaderna iordningställdes för Regeringskansliet på 1970- och 80-talen och har sedan dess inte genomgått några större renoveringar. Om- och påbyggnaden av kvarteret Loen var därför helt nödvändig. Renoveringen är den första synliga delen i det omfattande projektet Nya Klara. Idag tisdag 5 februari bjuder Statens fastighetsverk in pressen för att berätta om projektet. Varmt välkommen!

Plats: Jakobsgatan 24. Samling i det nya biblioteket.

Tid: kl 09.30. Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 09.15.

Träffa: Från Statens fastighetsverk: Charlotta Andersson, fastighetschef och Vanja Knocke, projektledare. Från Regeringskansliet: Anna-Karin Jatko, förvaltningschef


För mer information/OSA: Åsa Carlberg, pressekreterare vid Statens fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Dokument & länkar