Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Åsa Carlberg

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  070 333 71 87
 • Citat

  Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås.
  Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige.
  Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning
  - Anläggningen kommer att generera en årlig effekt på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets totala elförbrukning. Enligt Energimyndigheten är all soleffekt över tio procent bra och väl värt att investera i ur ett samhällsperspektiv.
  Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Jag känner mig hedrad över förtroendet att få leda Statens fastighetsverk. Det är en myndighet med ett unikt uppdrag och som berör många människor både nu och i framtiden. Att förvalta, bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och miljöer samtidigt som vi ska klara avkastningskrav och vara affärsmässiga ger uppdraget en extra dimension som är lockande.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det känns väldigt roligt att vara på plats på Statens fastighetsverk, i mitt tycke en av Sveriges viktigaste myndigheter! Jag vet sedan tidigare att här finns ett starkt engagemang, massor av erfarenheter och kompetens. Tillsammans med mina nya kollegor på Statens fastighetsverk ser jag fram emot att fortsätta att utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendegivande sätt.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  Att samla kansli och residens på samma fastighet innebär administrativa och logistiska fördelar för ambassaden men också att residenset kan användas på ett effektivare sätt då outnyttjade delar av källaren kan bli en del av det nya kansliet. Det gör att den nya kanslibyggnaden kan byggas mindre än den som finns idag och att totalhyran blir lägre.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Byggnaden ska bli jordbävningssäker så stommen byggs av en kombination av stål och platsgjuten betong. Fasaden muras och putsas. Hela byggnaden är ganska enkel i sin design och konstruktion, inte minst vad gäller installationer, eftersom klimatet i Mexiko City är väldigt behagligt.
  Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Hållbart byggande är helt centralt för framtida byggande. Om allt går som planerat kommer vår ambassad bli den första svenska LEED-certifierade ambassaden i världen.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det är en stor ära för oss att vinna årets Kasper Salin-pris. Vårt mål med om- och tillbyggnaden har varit att ge Skissernas Museum en tydligare plats i staden. Vinsten och juryns motivering bevisar att vi lyckats. Jag är glad och stolt.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det har varit ett otroligt givande samarbete från början till slut. Den kontinuerliga dialogen mellan alla inbladade och arkitekternas förståelse för sammanhanget har varit en enorm styrka. Vi är otroligt glada för denna skarpa om- och tillbyggnad som fullkomligt förändrat besöksupplevelsen. Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer.
  Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum
  - Nya Skissernas Museum är både en upplevelse och en funktion. Om- och tillbyggnaden har löst museets behov men byggnaden som den nu är utformad är också en upplevelse i sig.
  Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson
  - Det är ett hårt fysiskt arbete, speciellt om det regnat och jorden är lerig och tung. För att utförandet ska få den höga kvalitet som Lea Porsager och hennes medarbetare önskar har jordvallarna i det närmaste skulpterats fram.
  Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Än dröjer det förstås tills blommorna spirar men redan nu, trots grävmaskiner och lera, kan man ana att det kommer att bli en vacker och värdig minnesplats.
  Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Minnesvården berättar om de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens och mänsklighetens förmåga att återställa och läka sår efter plötsliga händelser.
  Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
  - Verket berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur. Det är i allra högsta grad levande, det förändras med årstiderna och bildar flera olika rum för både stillhet och rörelse. Minnesvården är till för dem som drabbades av flodvågskatastrofen. Här ges de möjlighet att vara tillsammans med sina nära i en rofylld och vacker miljö .
  Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
  - Att förvandla Friedrich August Stülers byggnad från 1866 till ett fullt modernt, säkert och besöksvänligt museum samtidigt som höga kulturvärden bevaras, är en komplex uppgift. Fortfarande återstår en del arbete men vi är tillräckligt klara för att man på de flesta ställen kan börja se det fina resultatet.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Senast ville vi berätta om den komplexa uppgift som låg framför oss. Gensvaret från allmänheten var så positivt att vi fick lova att bjuda in igen när renoveringen var klar. Nu, då arbetet gått in i slutfasen, är det dags för oss att infria vårt löfte.
  Hanna Lindstedt-Hallsten, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk
  - Utöver vår egen projektledning och experter finns byggare och arkitekter på plats för att till exempel berätta hur de lyckats gömma tusentals meter ventilationsrör och installationer i väggar, tak och golv så att det är osynligt för ögat. Vi vågar lova att det blir en spännande och innehållsrik dag och hälsar alla varmt välkomna.
  Hanna Lindstedt-Hallsten, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk
  Vi är mycket nöjda med det slutgiltiga valet. Ahrbom och Partner, med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriska byggnader i förändring, har tillsammans med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter möjlighet att skapa något riktigt bra. Båda kontoren har i tidigare projekt lyckats väl med synliga tillägg i känsliga miljöer.
  Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada för ett erfaret expertteam av arkitekter som nu ska ge oss förslag på operahusets utveckling. Samtidigt hoppas vi att man ska ha modet att våga tänka nytt i en spännande kombination av kulturhistorisk byggnad och innovation. Med en tillbyggnad av operahuset mot Kungsträdgården skulle den historiska byggnaden kunna möta arkitektur av idag och på så sätt gå i samklang med den konstnärliga verksamheten som är i en ständig utveckling. Projektets mål är ju att skapa en Ny Opera i Operan. Det finns många goda exempel runt om i världen på omdaning av ett kulturhistoriskt operahus.
  Birgitta Svendén, VD/operachef
  - Konsulternas första uppgift blir att sätta sig in i hur verksamheten i operabyggnaden fungerar idag och vilka förändringsbehoven är.
  Ulrika Berglund, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Det är en omfattande renovering som väntar. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens installationer och ytskikt. Eftersom Rosenbad inte har renoverats på närmare 35 år är det hög tid.
  Peter Wallin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv. Under denna tidsperiod ska inga åtgärder, utöver normalt underhåll, behöva göras.
  Håkan Andersson, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Tillgängligheten är ett av våra viktigaste myndighetskrav idag. Det är en central men ibland svårknäckt fråga för oss som förvaltar byggnader med höga kulturvärden. Projektet rymmer många olika tillgänglighetsförbättringar. Den största är att vi förbättrat en befintlig ingång till att bli en fullt tillgänglighetsanpassad entré mot Övre Slottsgatan med tillhörande parkering, ramp och en hiss som är lätt att nå.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Jag ville höja rummens dignitet i de råa delarna av bottenvåningen genom att samla installationer på ett dolt sätt och göra en övertydlig markering av vägen mot hissen. Det har jag löst genom att i taket hänga två rektangulära plattor i rostfritt stål och koppar försedda med små LED-lampor. Min tanke är att ledstråket är i luften, i ljuset istället för på golvet. Känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det.
  Mona Lantzourakis, arkitekt vid AIX och husarkitekt för Universitetshuset
  - Det som slår en vid en första anblick efter restaureringen är det nya, ljusa scengolvet i trä. Detta har vi höjt upp något för att skapa en större sammanhängande och tillgänglig golvyta samtidigt som det här under blir plats att gömma all den teknik som krävs idag. Tekniken ska finnas men helst inte synas. Något annat som är viktigt för oss är att man ska kunna byta ut tekniken i framtiden utan att behöva göra allt för stora ingrepp.
  Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vi har bland annat haft tillgång till mycket skickliga målare som bättringsmålat där det funnits behov. Roligt är också att panelen i rektorsrummet återfått sin ursprungsfärg. Här är nyansen på snickerierna åter i terra di Siena och speglarna i fönsternischerna grönsvarta med en guldram runt.
  Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Fasadrestaureringen på Universitetshuset, en av de större stenfasadrestaureringarna efter Stockholms slott, är nu inne i sitt slutskede. Skälet till restaureringen är att delar av fasadens kalksten vittrar sönder. Det är ett oerhört tungt arbete då en enskild sten som ska bytas, kan väga upp till 250 kilo. Men allt har gått jättebra och snart kan uppsalabor och tillresta se resultatet, då åker den sista delen av byggnadsställningen ned.
  Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada för att entreprenaden med förnyelsearbetet nu är slutförd med ett gott resultat. Nu börjar fem år av garantiskötsel för att träden, häckarna och gräsmattorna skall växa till på bästa sätt.
  Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Hur stor arkaden ska bli i sitt slutskede, vilka mått den ska ha och vilken teknik som ska användas för beskärningen, kommer en arbetsgrupp från Statens fastighetsverk och Botaniska trädgården att utreda och ta fram instruktioner för.
  Lena Löfgren Uppsäll, specialist på landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk
  - Redan när vi drog igång vårt projekt för att stabilisera och säkra Skeppsholmens kajer, pratade vi om att vi kanske skulle stöta på något. Trots att det för projektet kan leda till förseningar och därmed fördyrningar, går det ju inte att komma ifrån att det är väldigt spännande.
  Kjell Gustavsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Jag har gjort flertalet marinarkeologiska undersökningar på Skeppsholmen tidigare och vet därför att det finns mängder av delar längs kajen här. Det som överraskar med det här fyndet är just storleken och att flera av de delar vi hittat har bokstäver eller tecken inristade i sig.
  Jim Hansson, marinarkeolog från Statens maritima museer
  - Exakt vad det är vi har hittat, liksom ålder på fynden, är för tidigt att säga. En första bedömning är att delarna är från tidigt 1600-tal och att skeppets skrov kan ha lagts på platsen för att användas som en del av en brobänk.
  Jim Hansson, marinarkeolog från Statens maritima museer
  - Det är en stor mängd fynd det rör sig om. Vi har hittat föremål i nästan varje schaktgrop, allt ifrån vrakdelar till bruksföremål. Faktum är att det rör sig om så mycket fynd att vi eventuellt måste utöka projektområdet för att få plats med allt.
  Kjell Gustavsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Det var under en besiktning som vi upptäckte att en del fönsterdelar började bli ”rassliga”. Med det menas att kittet under blyspröjsen försvunnit vilket gör att fönstren blir otäta. Skadorna visade sig tyvärr vara så omfattande att den tidigare metoden, att omsorgsfullt lappa och laga mindre fönsterdelar, inte höll längre. Vi behövde ta ett helhetsgrepp.
  Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - För att störa den pågående skolverksamheten på Campus Manilla så lite som möjligt plockade vi ner två av tre fönster under sportlovet i februari. Av samma skäl arbetar vi nu vidare med montering och nedmontering under sommarlovet för att sedan avsluta med att sätta upp det största och sista fönstret under höstlovet i november.
  Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Det är inte utan att det ibland känns som att arbeta med ett stort, vackert och ömtåligt pussel.
  Renée Kuhn, konstglasmästare vid Blyfönsterspecialisten
  - Att det var hög tid för en genomgripande restaurering märks bland annat på den smuts som etsat sig fast i glaset. Trots att jag provat med alla metoder som finns har det inte gått att få varje glasbit helt ren. Däremot blir det en annan lyster i glaset. Resultatet blir därför ändå väldigt fint.
  Renée Kuhn, konstglasmästare vid Blyfönsterspecialisten
  - Glas och metall går egentligen inte jättebra ihop men blyet är så mjukt att det går att forma precis som man vill ha det. Det är ett jättesnällt material att jobba med. För att glasen ska hålla över lång tid är det viktigt att fönstren blir så tighta som det bara går. Vi har därför fått lägga väldigt mycket stödbly och flytande kit. Det är dock ingenting som syns. Nu är fönstren precis så stumma som de ska vara.
  Renée Kuhn, konstglasmästare vid Blyfönsterspecialisten
  - Manillaskolan med Campus Manilla är idag en byggnad i vilken många människor rör sig varje dag. Självklart ska eleverna kunna spela fotboll här som på vilken skola som helst, trots att det här råkar vara en skola med ett ovanligt högt kulturvärde. Det är jätteviktigt för oss byggnaden fungerar för den verksamhet som finns här.
  Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Varför obelisken trots sitt beständiga material farit så illa av tidens tand är inte klarlagt. Förmodligen beror det på att konstruktionen, som kritiserades redan vid uppförandet, är felaktig eller på att grundläggningen är otillräcklig.
  Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Det känns bra att projektet nu är igång på riktigt. Samtidigt är det en utmaning att arbeta med stenblock av den här digniteten. Jag kan se risker i samtliga moment eftersom blocken är så enormt stora och tunga; i demontering, sågning, passning och montering.
  Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - 2013 tog vi tillsammans med vår husarkitekt och landskapsarkitekter fram en ny trädgård för kvarteret, inspirerad av den ursprungliga malmträdgården från 1700-talet. Trädgården med sina grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd - senare också kompletterad med odlingslådor för närboende - har fått ett varmt mottagande.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det har funnits många olika idéer kring vad vi skulle kunna göra här. Utredningsarbetet har därför fått ta tid. Nu har vi slutit avtal med Stockholms stad som kommer att skapa en lekplats med historiskt tema på den delen av tomten som sträcker sig ner mot Linnégatan, ett fantastiskt roligt och bra tillskott för kvarteret.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Både här och runt Malmgården kommer belysningen att förbättras i form av lyktstolpar och belysningspollare. De senare, som ska stå i närheten av Malmgården, har en dubbel funktion då de också ska förhindra bilar att köra in i kvarteret.
  Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Just nu tittar vi på möjligheterna att anlägga ett orangeri, placerat i mittaxeln framför Malmgården ungefär där odlingslådorna ligger idag. Här skulle man kunna köpa växter, kanske med inriktning mot balkong eller uteplats eftersom vi befinner oss i stan, men också köpa en kopp kaffe.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Att hitta balansen mellan olika nyttigheter och värden som skogen kan bidra med är centralt i all strategisk planering av skogsbruk men blir på många sätt extra påtaglig när det handlar om ett så mångfacetterat skogsinnehav som det vi förvaltar.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk
  - I debatten kring skydd av skog framhålls ofta att staten ska ta ett extra stort ansvar för skydd av skog och uppfyllandet av miljömålet Levande skogar. Hos Statens fastighetsverk är det redan en realitet. I och med den nu antagna strategin beräknas arealen frivilliga avsättningar öka avsevärt och på lång sikt uppgå till 80 procent av SFV:s produktiva skogsmark.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk