Om oss

Statens folkhälsoinstitut har för tredje året i rad fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet, Ett friskare Sverige 2012. Veckan genomförs vecka 42, 15-21 oktober 2012 och är ett samverkansprojekt som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Det är kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer som medverkar. Nytt för i år är också att en oberoende utvärdering av alla tre årens uppmärksamhetsveckor ska genomföras efter 2012 års vecka. www.fhi.se/ettfriskaresverige