Satsning på Ett friskare Sverige i maj

Under vecka 19, den 9-15 maj, uppmärksammas över hela landet vikten av att äta bra och röra på sig under parollen ”Ett friskare Sverige”. Statens folkhälsoinstitut samordnar satsningen, på uppdrag av regeringen. Nu uppmanas alla intresserade att delta.

Bra matvanor och fysisk aktivitet är förutsättningar för en god hälsa och betydelsefulla för vårt välbefinnande. Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring bra matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten.  Veckan går under namnet Ett friskare Sverige och genomförs för andra året. En mängd olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå uppmanas nu att delta under vecka 19, 9–15 maj.

– Genom en samlad uppmärksamhet lyfter Ett Friskare Sverige frågor som är viktiga för folkhälsan. Och betydelsen av att flera arbetar för en bättre hälsa bara ökar, säger Sarah Wamala, generaldirektör.

– Ett friskare Sverige ska ge inspiration och kunskap om att äta bra och röra på sig genom konkreta aktiviteter i hela landet. Vi hoppas att föreningar, skolor, livsmedelshandlare med flera vill vara med under veckan, säger Nina Åkeson, projektledare Statens folkhälsoinstitut.

Uppdraget är ett samverkansprojekt och arrangörer från kommun, landsting, frivilligorganisationer och privata aktörer är välkomna att delta. Under veckan läggs ett särskilt fokus på fyra målgrupper: barn, ungdomar, äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Alla som vill arrangera något under veckan kan anmäla sina aktiviteter på en särskild webbplats. På detta sätt kan vi synliggöra vad som görs i hela landet och underlätta för alla intresserade att hitta till aktiviteter i sitt eget område, säger Nina Åkeson.

Arrangörer anmäler sina aktiviteter på webbplatsen www.ettfriskaresverige.nu

Läs mer om satsningen Ett friskare Sverige här

För mer information:
Nina Åkeson, projektledare Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 33, e-post: nina.akeson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se

 

”Ett friskare Sverige” ska ge inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Vi vill öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta aktiviteter från hela landet.

Taggar:

Om oss

Statens folkhälsoinstitut har för tredje året i rad fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet, Ett friskare Sverige 2012. Veckan genomförs vecka 42, 15-21 oktober 2012 och är ett samverkansprojekt som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Det är kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer som medverkar. Nytt för i år är också att en oberoende utvärdering av alla tre årens uppmärksamhetsveckor ska genomföras efter 2012 års vecka. www.fhi.se/ettfriskaresverige

Prenumerera