Nationellt seminarium om erosion och klimatförändringar: Samarbete bästa vägen till säkrare kuster

Högre havsnivåer och förändrat klimat ökar risken för erosion och översvämningar vid kusterna. Samtidigt är strandnära boende attraktivt för många människor. Hur behöver vi anpassa samhället till klimatförändringar? Det diskuteras på årets Kustmöte i Kristianstad där temat är samarbete.

– Varje år har vi en inriktning på konferensen och i år handlar det om samarbete. Hur kan vi i kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och näringsliv samarbeta för att öka möjligheterna och minska problemen i samband med utvecklingen av kustområden? Vi måste anpassa oss och samarbeta. På konferensen får vi också inblick i europeiskt och polskt arbete med kuster, säger Per Danielsson från Statens geotekniska institut, SGI, nationell samordnare för erosionsfrågor.

Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära vatten. Samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för översvämning och erosion. Klimatförändringar med stigande havsnivåer och ökad nederbörd ställer krav på klimatanpassning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse så att skador inte uppkommer.

– Kristianstad liksom resten av Skåne och delar av Halland är bland de områden som är mest drabbade i Sverige, säger Per Danielsson.

Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och göra dessa till möjligheter. Utan samarbete är det svårt att möta utmaningarna.

Representanter från olika håll
Statens geotekniska institut, Kristianstad kommun och Erosionsskadecentrum bjuder därför in till den årliga konferensen om strandnära områden, Kustmöte. Det blir en möjlighet för deltagarna att diskutera hur det går att förädla samarbete över alla gränser för ett gemensamt mål.

På programmet finns både kommuner som berättar om sitt arbete, regioner som visar exempel och privata konsultföretag som arbetar med samma frågor men även myndigheter som Nationell kompetenscentrum för klimatanpassning på SMHI och Grzegorz Różyński från Institute of Hydroengineering på Polish Academy of Sciences i Polen som ger ett internationellt perspektiv

För mer information kontakta Per Danielsson 0709-73 01 24.
Tid: Tisdag 30 september 12.30 till onsdag 1 oktober 15.30
Plats: Quality Hotel Grand, Kristianstad. Vägbeskrivning finns på www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-grand-kristianstad                                                                                    
För mer information: Kommunikatör Setareh Yousefi, SGI, mobil 0733-01 88 30

Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING

Telefon: 46 13 201806
Mobil: 46 733018830
Fax: 46 13 201914
www.swedgeo.se

Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut (SGI) är en förvaltningsmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser.
SGI tillhör socialdepartementet och verkar inom områdena geoteknik, miljögeoteknik, klimatanpassning, effektivt markbyggande och förorenade områden. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Besök www.swedgeo.se för mer information.

Om oss

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som verkar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya och effektivare metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.