Pressinbjudan: Den mest omfattande utredningen om skredrisker klar Göta älvutredningen överlämnas till regeringen

Göta älvutredningens slutrapport överlämnas till regeringen tisdagen den 3 april.

Utredningen har pågått sedan 2009 och utgör den mest omfattande kartläggningen av skredrisker någonsin i landet.

Totalt har 240 sektioner längs de 200 km långa stränderna undersökts, mer än 4 000 jord- och sedimentprover tagits och cirka 20 000 laboratorieförsök gjorts för att undersöka riskerna för jordskred nu och i framtiden.

Efter överlämnandet på miljödepartementet hålls en pressträff dit massmedia inbjuds. Vid pressträffen medverkar Bo Lind, t f generaldirektör vid SGI och Elvin Ottosson, chef för
myndighetsfunktionen.


Tid: Tisdagen den 3 april kl 15.00

Plats:”Pressrummet”, Rosenbad 4, Stockholm                                                 

Glöm inte presslegitimation.

För mera information: informationsansvarig Per Samuelson, tel 0709-73 01 52, per.samuelson@swedgeo.se

Om Statens geotekniska institut
SGI är en myndighet och forskningsinstitut med ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. Vår verksamhet bygger på ett nära samspel mellan myndighetsutövning, forskning, rådgivning och information inom olika former av markanvändning och byggande. På senare år har vi arbetat mycket med klimatförändring och dess inverkan på släntstabilitet, föroreningsspridning, erosion och översvämningar. Vi är totalt cirka 90 personer med huvudkontor i Linköping och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Taggar:

Om oss

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som verkar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya och effektivare metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dokument & länkar