Finns det effektiva behandlingsmetoder för barn och unga som är aggressiva och begår brott?

Presseminarium den 17 oktober kl. 09.00 på Socialstyrelsen i Stockholm

Hur ser framtiden ut för barn som före tolv års ålder har ett normbrytande beteende och ibland till och med begår brott? Det är en förbisedd grupp som är ytterst svår att behandla. Finns det effektiva preventions- och behandlingsprogram som minskar kriminalitet och droganvändning bland barn och ungdomar? I två nya kunskapsöversikter Normbrytande beteende i barndomen – vad säger forskningen? och Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt sammanfattas aktuella rön från internationell forskning. Vad säger den forskningsbaserade kunskapen? Vilka preventionsprogram och behandlingar fungerar bäst? Böckerna är de första på svenska inom området och har tagits fram gemensamt av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS). Press, radio och tv är välkomna att ta del av resultaten vid ett presseminarium med författarna Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed och Håkan Stattin. Böckerna finns till förfogande 30 minuter innan presseminariet. Tid: Den 17 oktober klockan 09.00-10.15 Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, anmälan i receptionen. Medverkande: Karin Tengvald, direktör för Institutet för utveckling av sociala metoder, Socialstyrelsen Tove Pettersson, forskningsledare, Statens institutionsstyrelse, SiS Henrik Andershed, docent i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet. Anna-Karin Andershed, fil. dr. i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet Håkan Stattin, professor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet Mer information: Anna-Lena Lindh, pressekreterare Socialstyrelsen, tfn: 08-555 530 05, e-post anna-lena.lindh@socialstyrelsen.se Cecilia Sandahl, presschef SiS, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42, e-post Cecilia.Sandahl@stat-inst.se

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar