Höjd rabatt för placeringar inom ramen för Ett kontrakt för livet

Från och med den 1 juli får kommuner som satsar på bra eftervård för missbrukare 80 procent rabatt på § 27-placeringar. Rabatten är en del av regeringens stora satsning på insatser till människor med livshotande missbruk, Ett kontrakt för livet, som pågår året ut.Rapporten visade också att färre klienter återfallit i missbruk. Sju av tio tvångsomhändertagna missbrukare som skrev under kontraktet, var sex månader efter behandlingen antingen drogfria eller hade en betydligt förbättrad drogsituation jämfört med fyra av tio i tidigare studier.

Regeringen har sedan tidigare beslutat att projektet, som skulle ha avslutats vid årsskiftet, förlängs till och med december 2009.

För ytterligare information kontakta Tomas Ring, chef för SiS FoU-enhet, tfn 08-453 40 52, 070-212 90 03.
Presskontakt: Informationschef Christer Pedersen, tfn 08-453 40 59, 070-309 46 09.

Ladda ner rapporten Ett kontrakt för livet. Utvärdering av en särskild satsning på missbrukarvården: http://www.stat-inst.se/document/Ett%20kontrakt%20för%20livet-rapport.pdf

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar