Justitieministern till SiS ungdomshem Råby

SiS ungdomshem Råby i Lund får besök av justitieminister Beatrice Ask i dag. Institutionen är en av sju inom Statens institutionsstyrelse, SiS, som bedriver vård och behandling av ungdomar som blivit dömda till sluten ungdomsvård. SiS har fått regeringens uppdrag att förbättra utslussningen från sluten ungdomsvård.– Genom det här uppdraget får vi verktyg för att utveckla arbetet med utslussning. Vi kommer att genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra utslussning under kontrollerade former, säger SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson och tillägger:

– Viktigt i det här arbetet är bland annat att utforma modeller för samverkan med kommunerna.

Brister i planering och utslussning Verkställighetsplanering och utslussningsarbete från ungdomshem till ett liv i frihet har brister i dag. En fjärdedel av behandlingsplanerna upprättas utan socialtjänstens medverkan och cirka en tredjedel av de dömda saknar planerad utslussning.

Lagändringen från 1 augusti tillkom för att åtgärda dessa brister samt minska risken för återfall i brott.

Ungdomar mer delaktiga i samhället SiS ungdomshem Råbys chef Katarina Lindeberg framhåller att de nya reglerna för LSU ger förutsättningar att stärka ungdomarnas delaktighet i normalsamhället under den kritiska övergången från institution till ett liv i frihet. Det avgörande arbetet med den unges familj och skolgång underlättas utan avkall på att det sker under kontrollerade former.

– Vi får även möjlighet att i större utsträckning individanpassa vården vilket är helt förenligt med internationell forskning. Möjligheterna att ge ungdomar med hög respektive låg risk för fortsatt kriminalitet adekvat vård ökar, vilket på sikt ger bättre resultat, säger Katarina Lindeberg.

Pressträff Justitieministern träffar personal och ungdomar som berättar om verksamheten vid institutionen. Efter det hålls en pressträff klockan 11.10–11.30 i biblioteket i huvudbyggnaden.
Plats: SiS ungdomshem Råby, Råbyvägen 40, Lund.

Fakta Ungdomar som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kan dömas till sluten ungdomsvård i lägst 14 dagar och högst fyra år. Varje år döms cirka 100 personer till sluten ungdomsvård. Påföljden infördes i det svenska rättsväsendet 1999 med syftet att ungdomar under 18 år som begår grova brott inte ska dömas till fängelse.

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar