Kent Ehliasson ny generaldirektör för SiS

På torsdagen tillträdde Kent Ehliasson som ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.

En av de första åtgärderna för den nye generaldirektören blev att öppna en direktkanal för förslag från SiS medarbetare runt om i landet.

–För mig är det viktigt att alla medarbetare deltar i utvecklingen av våra verksamheter, säger Kent Ehliasson.

–Det är tillsammans vi bäst klarar framtidens utmaningar, och jag är övertygad om att många har idéer om hur verksamheten kan förbättras ytterligare. Förslag är välkomna från alla medarbetare.

Under våren och sommaren kommer den nye generaldirektören att besöka alla SiS-institutioner.

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar