Komplex problembild för unga i tvångsvården

Var fjärde ungdom som vårdas med tvång på särskilt ungdomshem hos Statens institutionsstyrelse (SiS) uppger att de begått fler än 30 brott det senaste året. Tre av fyra har någon gång rökt cannabis och mer än hälften känner att de misslyckats i skolan och har svårt att hänga med.

– Det är allvarligt eftersom svensk och internationell forskning och våra egna erfarenheter visar att framgångsrik undervisning är den kanske största och tydligaste skyddsfaktorn för unga som riskerar att hamna i långvarigt missbruk, kriminalitet och utanförskap, säger Nils Åkesson, utvecklingsdirektör i Statens institutionsstyrelse.

Den allvarliga bilden bekräftas i den årliga sammanställning av de så kallade ADAD-intervjuerna som görs vid inskrivning på särskilt ungdomshem hos SiS. I intervjun skattar den unge själv sina problem och förutsättningar.

– Det här är ungdomar med en mycket komplex problembild där familjeförhållanden, umgänge och omgivande miljö haft stor inverkan på deras situation och framtida förutsättningar. Många av dem behöver omfattande och professionellt stöd under mycket lång tid, säger Nils Åkesson.

På SiS ungdomshem vårdas ungdomar som omhändertagits på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Förra året placerades 29.600 barn och ungdomar i social dygnsvård. Cirka 1000 av dessa togs in på särskilt ungdomshem hos SiS. Medelålder vid intagning var 16 år.

Var tredje ungdom uppgav att de utsatts för fysiska övergrepp av en närstående, två av fem har bevittnat våld mot närstående och var femte har försökt begå självmord.

Rapporten finns på http://www.stat-inst.se/pagefiles/7359/4-2013-ungdomar-intagna-pa-sis-sarskilda-ungdomshem-2012.pdf

Ola Karlsson Rühmkorff
Pressansvarig
010-453 40 05
070-608 40 05

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera