”LVM-institutioner räddar faktiskt liv”

”Jag är inte rädd för att bli kritiserad och granskad, tvärtom, men jag förväntar mig att det sker på sakliga grunder. Det är för mig synnerligen oseriöst av utredare och debattörer, som borde veta bättre, att framföra påståendet att LVM, tvångsvård för vuxna missbrukare, inte visar på resultat eller drivs av tvivelaktiga metoder.” Det skriver Annika Härd, institutionschef på SiS LVM-hem Renforsen, i en debattartikel i Expressen.- Det verkar som om det finns en uppfattning att LVM-vården ska åstadkomma färdigbehandlade klienter. Men tvånget är till för att bryta ett livsfarligt tillstånd. Sedan måste individen få hjälp med att vilja leva ett drogfritt liv. Det är dit, till de insatserna, vi motiverar, skriver Annika Härd.

Kritiken mot LVM har framförts av debattörer i samband med att de kommenterat den kommande Missbruksutredningen som nästa vecka läggs fram av regeringens utredare Gerhard Larsson. Enligt signaler som kommit från utredningen går ett av förslagen ut på att skrota LVM.

- Sker det så kommer vi att få se fler dödsfall till följd av missbruk. Det räcker inte med att rädda liv på sjukhusets akutmottagning och sedan släppa ut individen när puls och andning blivit normal. Någon måste arbeta systematiskt och kontrollerat med att motivera och slussa dessa individer rätt. Det är det vi gör och vi gör skillnad, skriver Annika Härd.

Läs debattartikeln på SiS hemsida www.stat-inst.se

Kontakt: Annika Härd, 0933-139 01, 070-367 70 03

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar