Maria Hultén ny placeringschef för SiS

Maria Hultén från SiS ungdomshem Råby är ny placeringschef hos Statens institutionsstyrelse.

Varje år placeras cirka 2500 barn, ungdomar och vuxna missbrukare för tvångsvård vid någon av SiS institutioner runt om i landet. Den centrala placeringsenheten ska hitta den bästa institutionen och platsen för varje individ.

Maria Hulten har över 20 års erfarenhet av arbete inom institutionsvården, senast som föreståndare på en avdelning för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård. Numera tar hon alltså ansvaret på nationell nivå för alla placeringar inom Statens institutionsstyrelse.

–Att hitta rätt plats och rätt institution är grundläggande för att behandlingen ska bli framgångsrik, säger Maria Hultén.

–Det är viktigt att samverkan fungerar redan från start mellan SiS institutioner och den kommunala socialtjänsten. Ofta måste socialtjänstens insatser fortsätta under lång tid och haka i den förändring som påbörjas på institutionen.

Ola Karlsson Rühmkorff, Presschef
010-453 40 05
ola.karlssonruhmkorff@stat-inst.se


Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar