MTFC – en framgångsrik metod för ungdomar på glid

I behandlingsmodellen Multidimensional treatment fostercare, MTFC, har fosterföräldrarna kontinuerlig handledning av professionella barn- och ungdomsbehandlare. Det ger resultat. En ny studie från Statens institutionsstyrelse, SiS, visar att 93 procent av ungdomarna har hög närvaro i skolan ett år efter avslutad behandling. Kriminaliteten minskar och ungdomarna är fria från droger.– Det är ett mycket gott betyg att 93 procent fortsätter att ha hög närvaro i skolan även ett år efter avslutad behandling. I kontrollgruppen har 79 procent hög närvaro medan 16 procent har låg närvaro i skolan, säger Nick Dovik, chef för SiS särskilda ungdomshem Utredningshemmet i Hässleholm.

Det unika med behandlingsmodellen, MTFC, är dels den intensiva behandlingen, dels att ungdomar i åldern 12 till 18 år med omfattande problem, kriminalitet, missbruk, antisocialt beteende, utagerande- och självskadebeteende, bor i familjehem i stället för på institution. Ungdomarna bor i familjehemmet i nio till tolv månader.

– Behandlingen inleds med två månader på behandlingshemmet. Under den tiden gör vi en utredning som omfattar den psykiska, fysiska, sexuella, sociala och pedagogiska statusen. Redan i vecka sex börjar vi fundera över om just den här pojken eller flickan skulle passa för MTFC, säger Nick Dovik

Jour dygnet runt Om MTFC är aktuellt flyttar pojken eller flickan till ett familjehem där fosterföräldrarna fått speciell utbildning. Målet är att ungdomarna ska komma tillbaka till sin ursprungliga familj. Så långt det är möjligt går ungdomarna i vanlig skola. Men ungdomshemmet har även egen skola om det skulle behövas.
– Vi bildar ett tajt kvalificerat team och arbetar parallellt med ungdomarna, föräldrarna och fosterföräldrarna. Teamet och fosterföräldrarna träffas en gång i veckan för att se till att behandlingsplanen hålls. Teamet består av psykologer, socionomer och socialpedagoger och kommer från Utredningshemmet. De har jour dygnet runt. – Om något trasslar kan både föräldrarna och fosterföräldrarna lyfta på luren och omedelbart få professionell hjälp, säger Nick Dovik.

”Fel” kamrater största riskfaktorn Även om ungdomarna bor i familjehem är friheten starkt begränsad. De går i skolan och vistas övrig tid i familjehemmet eller på olika aktiviteter tillsammans med färdighetstränaren för att hitta det som intresserar och så småningom även nya vänner. Den enskilt största riskfaktorn för ungdomar på glid är att umgås med ”fel” kamrater, berättar Nick Dovik. – Det beror på att identiteten i tonåren är så starkt knuten till kompiskretsen vilket gör att den får ett väldigt stort inflytande.

MTFC-gruppen ligger högre än kontrollgruppen på umgänge med positiva vänner och med familj efter avslutad behandling.

– Under MTFC-året läggs ett stort arbete ner på att hjälpa ungdomarna till prosociala kamratkontakter och att välja bort de negativa kontakterna. Det är en stark skyddsfaktor att ha ett fungerande nätverk omkring sig. Resultaten tyder på att det arbetet lönar sig väl, säger Nick Dovik.

Kriminalitet När det gäller kriminalitet har 79 procent av ungdomarna i MTFC inte utfört några kriminella handlingar ett år efter avslutad behandling. I kontrollgruppen har 63 procent inte utfört kriminella handlingar. Exempel på kriminella handlingar i MTFC-gruppen är snatteri, olovlig körning och skadegörelse. I kontrollgruppen förekommer skadegörelse, hot, försök till mordbrand, drogförsäljning och olovlig körning. Ingen av ungdomarna i MTFC-gruppen har använt droger under uppföljningsåret. I kontrollgruppen har 16 procent använt sig av droger, de preparat som nämns är hasch och amfetamin. En ungdom har haft längre perioder av missbruk.

Familjerna får en ny chans – Det är fantastiskt att se hur ungar som inte har satt sin fot i skolan på två år börjar fungera bra i en helt vanlig klass. Vi hade en pojke som inte gått i skolan mellan årskurs två och årskurs sju som började fungera normalt, säger Nick Dovik. – Tanken med MTFC är att ungdomarna ska komma bort från gamla kompisar som haft dåligt inflytande. Genom den intensiva behandlingen av både ungdomarna och deras föräldrar får familjerna en helt ny chans att fungera tillsammans. För fler resultat och ytterligare information kontakta Nick Dovik, institutionschef: tfn: 0451-38 13 80, mobil: 0706-85 19 52.

Läs mer om Utredningshemmet i Hässleholm: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=123

FAKTARUTA: SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar