MTFC - ett sätt att garantera att barn inte far illa i fosterhem

I behandlingsmodellen Multi dimensional treatment fostercare, MTFC, står fosterföräldrarna under ständig kontroll av professionella barn- och ungdomsbehandlare. Det unika med modellen är dels den intensiva behandlingen, dels att ungdomar i åldern 12 till 18 år med omfattande problem bor i familjehem istället för på institution.

– Det är viktigt att pojken eller flickan som ska placeras kan tänka sig att följa programmet och att föräldrarna är med på tåget, säger Nick Dovik, chef för Statens institutionsstyrelses, SiS, särskilda ungdomshem Utredningshemmet i Hässleholm.
– Vi bildar ett tajt kvalificerat team kring pojken eller flickan och arbetar parallellt med den unge, föräldrarna och fosterföräldrarna, säger han.
Teamet och fosterföräldrarna träffas en gång i veckan för att se till att planen hålls. Teamen består av psykologer, socionomer och socialpedagoger och kommer från Utredningshemmet. De har jour dygnet runt.
– Om något trasslar kan både föräldrarna och fosterföräldrarna lyfta på luren och omedelbart få professionell hjälp.
Behandlingen inleds dock med en två månader lång vistelse på Utredningshemmet.
– Under den tiden gör vi en utredning som omfattar den psykiska, fysiska, sexuella, sociala och pedagogiska statusen. Redan i vecka sex börjar vi fundera över om just det här barnet skulle passa för MTFC.
Om det visar sig vara så får pojken eller flickan bo i ett fosterhem nio till tolv månader där fosterföräldrarna fått speciell utbildning. Varje kväll går de tillsammans igenom en checklista för att se hur dagen har varit och om den unge har levt upp till det man kommit överens om och tagit sina poäng enligt ett visst system. Målet är att flickan eller pojken ska komma tillbaka till sin ursprungliga familj. Så långt det är möjligt går barnet i vanlig skola.
– Det är fantastiskt att se hur ungar som inte har satt sin fot i skolan på två år börjar fungera bra i en helt vanlig klass. Vi har till och med haft en pojke som inte gått i skolan mellan årskurs två och årskurs sju som började fungera normalt, säger Nick Dovik.
– Inom SiS arbetar vi medvetet med att definiera kvalitet. Detta är ett glädjande gott betyg till våra ansträngningar. Det visar också hur viktigt det är att vi hittar effektiva former för att samverka med socialtjänsten, skolan och andra aktören, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör för SiS.
Kriterierna för att få delta i MTFC är att den unge ska har antisociala beteenden. Det kan handla om missbruk, kriminalitet, utagerande och/eller självskadebeteende.
Även om ungdomarna bor i familjehem är friheten starkt begränsad. De går i skolan och vistas övrig tid i familjehemmet eller på olika aktiviteter tillsammans med färdighetstränaren för att hitta det som intresserar och så småningom även nya vänner.
– Tanken är att de ska komma bort från gamla kompisar som haft dåligt inflytande.
Genom den intensiva behandlingen av både ungdomarna och deras föräldrar får familjerna en helt ny chans att fungera tillsammans, säger Nick Dovik.
– Vi vet att MTFC har visat mycket goda resultat i USA. Vi börjar skönja resultat här också. Åtta ungdomar har hittills gått igenom hela programmet och de flesta har klarat godkänt betyg i kärnämnena. Ingen har återfallit i tung kriminalitet, säger Nick Dovik.
Utredningshemmet i Hässleholm är den första institutionen utanför USA som blivit certifierad för sitt systematiska arbete med problemtyngda ungdomar. Professor Kjell Hansson vid Lunds universitet håller i en studie som utvärderar resultaten av MTFC. Familjeforum i Lund som Kjell Hansson är knuten till har också certifierats.

För ytterligare information kontakta Nick Dovik, institutionschef: tfn: 0451-381380, 0706-851952.
Presskontakt: Presschef Cecilia Sandahl, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42.

FAKTARUTA:
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 33 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar