Pressträff: Hur hanterar vi aggressiva barn och ungdomar?

Välkommen till pressträff i Katrineholm om ART, Aggression Replacement Training! Datum: onsdagen den 1 oktober Tid: klockan 09:00 Plats: Folkets hus, Drottninggatan 19, i Katrineholm. Medverkande: Bengt Daleflod, svensk expert på ART, psykolog och forskare Statens institutionsstyrelse, SiS. Roger Torlamb, ART-instruktör Håkanstorps ungdomshem, SiS.Bengt Daleflod psykolog på Statens institutionsstyrelse var en pionjär när han 1996 introducerade ART, Aggression Replacement Training i Sverige. Han har också personligen träffat grundaren Arnold Goldstein.

För att komma till rätta med aggressivt och utagerande beteende använder man sig inom ART-träningen av tre grundkomponenter. Det är moralträning, social färdighetsträning och att lära sig att kontrollera sin ilska. ART har sin grund i kognitiv beteendeterapi.

På SiS särskilda ungdomshem arbetar ungdomarna ofta i grupper med ART. Men intresset för ART är idag även mycket stort på andra behandlingshem, inom Kriminalvården, i öppenvården, och även i vanliga skolor och på fritidshem.

ART är ett spritt program inom SiS. Det finns idag på cirka hälften av SiS 31 ungdomsinstitutioner. ART- utbildningar har pågått sedan år 2000 och hundratals instruktörer har utbildats. I dagsläget finns det cirka 150 aktiva och diplomerade ART- instruktörer inom SiS. Det finns för närvarande 18 Master Trainers som är programansvariga och kan bedriva utbildningar på egen hand. Det genomförs i snitt 4-6 utbildningar per år inom SiS.

Nu hålls den första ART-konferensen med ett hundratal konferensdeltagare.
Förutom Bengt Daleflod är inbjudna föreläsare: Johannes Rogland som berättar om ART i Norge och Ola Hall som berättar om erfarenheter från Kriminalvården.

För mer information kontakta: Bengt Daleflod, psykolog och forskare, Statens institutionsstyrelse, SiS bengt.daleflod@stat-inst.se tfn: 018-50 14 97, 070-370 55 25.
Roger Torlamb, ART-instruktör Håkanstorps ungdomshem, tfn 0768-77 10 74.

Läs mer om ART i bifogad länk!

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera