Pressträff idag OBS! 13:00: Folkhälsominister Maria Larsson och generaldirektör Ewa Persson Göransson inviger unik ungdomsavdelning på Långanässkolan

Långanässkolan är Statens institutionsstyrelses, SiS, största särskilda ungdomshem med 48 platser fördelade på nio avdelningar. På Långanäs får flickor och pojkar med allvarliga psykosociala problem, ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder eller begåvningshandikapp vård och behandling. Långanässkolan utökar nu verksamheten med ytterligare platser på en unik avdelning.

Välkomna till pressträff och invigning av Trollebo!
Tid: Klockan 13.00
Datum: Måndagen den 8 oktober
Plats: Långanässkolan, 5 km sydväst om Eksjö
Medverkande: Maria Larsson, folkhälsominister, Ewa Persson Göransson, generaldirektör, SiS, Stig-Arne Tengmer, chef för Långanässkolan, SiS.

Trollebo är en specialavdelning som bedrivits i projektform. Avdelningen har ingen motsvarighet inom institutionsvården. Nu utökas antalet platser.

Målgruppen för Trollebo är flickor och pojkar med en störning inom autismspektrat eller Aspergers syndrom. Eleverna kan också ha ett flertal andra svårigheter, som gör att man kräver hög personaltäthet och en tydlig struktur i vardagen.
Platserna är inrättade för en liten grupp ungdomar som har stora svårigheter bland annat i umgänget med jämnåriga. Elevernas behov och avdelningens verksamhet förutsätter en mycket hög personaltäthet. Sammanlagt utgörs personalgruppen av 23 tjänster.

Huset är låsbart vilket innebär att en placering där förutsätter ett beslut enligt Lagen om vård av unga, LVU. Det är planerat och byggt så att flickorna och pojkarna har var sin egen liten boendedel med sovrum och vardagsrum. Boendet baseras på beslut om vård i enskildhet.

För ytterligare upplysningar kontakta institutionschef Stig-Arne Tengmer, tfn: 0381-66 36 00, 0730-80 73 10.

OSA till presskontakt: Presschef Cecilia Sandahl, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42, e-post: cecilia.sandahl@stat-inst.se

FAKTARUTA:
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 33 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar