Satsning på att skriva ger röst åt tvångsvårdade


All forskning visar att den som lämnar skolan med betyg klarar sig bättre än den som inte har omdöme i alla ämnen. En ofullständig skolgång har en direkt effekt på en individs läs- och skrivsvårigheter. Varje år genomför Statens institutionsstyrelse, SiS, skrivarsatsningar för unga och från och med i år vuxna inom tvångsvård. Den 25 september presenterar SiS två böcker på ett seminarium vid årets Bokmässa.

Skrivarsatsningen SiS unga berättar har genom åren blivit mycket populär bland SiS-ungdomarna. Att få berätta och se sin text publicerad i en bok är ett kvitto på att man lyckats utmana sina läs- och skrivsvårigheter och den låga självkänsla som många gånger hänger ihop med det.

Skolan är en central del av basen inom ungdomsvården. Många av våra ungdomar har en svår skolbakgrund, därför krävs att vi jobbar mycket med riktade insatser. Ungdomarna har rätt till samma utbildning som deras jämnåriga i samhället. SiS skola följer samma skolförfattning som alla andra skolor och trots ungdomarnas pressade tillvaro lyckas SiS möta elevernas behov genom att erbjuda en bra skola.

Vad är ett skolresultat inom SiS? Förutom betyg i ämnen och att få in vanan att varje dag gå till skolan kan det också betyda att man hittar tillbaka till sin ”elevidentitet”.

- Det händer något med människor när de har en mottagare till det de vill berätta. Marginaliserade människor har mycket att säga och det är vårt ansvar att lyssna, säger Lea Kinnunen.

SiS har inte samma undervisningsuppdrag inom missbruksvården som inom ungdomsvården men jobbar även där med att främja läs- och skrivfärdigheter. En del hittar genom den vägen tillbaka till skolbänken och Komvux.

Vad skriver ungdomarna om? Lea Kinnunen har gått igenom flera års utgivningar och hittar fem övergripande teman: livsberättelser, svek, längtan till ett bättre liv, kärlek och tacksamhet. Ofta skriver de till ”de andra”, som om det finns en mottagare och med budskapet ”välj något annat”.

De vuxna skriver liknande teman. Många uttrycker ett starkt behov att vilja göra om och göra rätt. Trots att de befinner sig inom tvångsvård för ett svårt missbruk uttrycker de flesta framtidstro.

- Det inger hopp, även för oss som jobbar inom SiS, säger Lea Kinnunen.

Skolbetygen är i dag mer avgörande för framtiden än vad den socioekonomiska bakgrunden är, slog professor Bo Vinnerljung från Socialhögskolan i Stockholm fast vid en SiS-konferens i våras. Låga och ofullständiga betyg kan, menade Vinnerljung, knytas till kriminalitet, drogmissbruk och antisocialt beteende.

Seminariet ”Den inlåsta rösten” med Lea Kinnunen hålls torsdagen 25 september klockan 16.30–16:50. Lokal: F4. Föreläsningen kommer att sändas på Kunskapskanalen.

Böckerna ”Det började med lite småskit hemma” och ”Nu tar jag klivet…” delas ut kostandsfritt i SiS monter, placering C04:30 och på seminariet.

Judit Hadnagy
Pressekreterare
010-453 40 90, 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar