SiS testar ny behandling för ungdomar på särskilda ungdomshem

Fyra av SiS särskilda ungdomshem deltar i ett forskningsprojekt där man prövar ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som behandlingsmetod för ungdomar. Metoden är en vidareutveckling av KBT och innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest.Studier har visat att relativt korta ACT-behandlingar ger goda resultat när det gäller till exempel drogmissbruk, ångest, depression, självskadande beteenden, tvångssyndrom och för att hantera psykossymtom. Dessutom fortsätter behandlingseffekterna oftast att växa även efter avslutad behandling.

ACT har i Sverige prövats på stressade socialsekreterare och gymnasieelever med mycket goda resultat.

– Om ACT visar sig kunna bidra till positiva förändringar för våra ungdomar kan metoden mycket väl bli ett viktigt verktyg i SiS behandlingslåda, säger Caroline Björck, forskningsledare vid SiS.

– Det som talar för ACT som metod är att det är en relativt kort intervention som därmed skulle kunna användas oberoende av typ av placering.

ACT bygger på tre delar – accept, choose, act (acceptera, välj, agera). Acceptera det som du inte kan påverka, välj det du vill göra och agera. Det handlar om att ta kontroll över oönskade tankar och känslor och därigenom leva på ett mer funktionellt sätt snarare är att fokusera på att bli av med symtom.

I pilotprojektet deltar Råby ungdomshem i Lund, Johannisbergs ungdomshem i Kalix, Långanässkolan i Eksjö och Stigbyskolan på Visingsö. Första steget är att på respektive institution utbilda två gruppledare i metoden. Dessa ska som ett led i utbildningen ge ACT-kursen som personalvård till sina kollegor. Gruppledarna utbildas sedan i manual som är avsedd för ungdomar med uttalad psykosocial problematik. Den skiljer sig något från ”ursprungsmanualen” på så sätt att den är mindre teoretisk, har fler rollspel, och är särskilt inriktad på mekanismer bakom alkohol-, drog- och spelmissbruk.

ACT innebär att ungdomarna går en kurs vid sex tillfällen. Kursen är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Ungdomarna får lära sig att skilja på vad i livet som man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet och lära sig att hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna.

Fakta: SiS särskilda ungdomshem har 181 lärare på 635 platser, 53 psykologer, 1 350 socionomer och behandlingsassistenter. Till detta kommer sjuksköterskor, avdelningsföreståndare, institutionschefer, konsulterande psykologer och barn- och ungdomspsykiatriker.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar