SiS ungdomshem Brättegården 75 år: Ungdomsvården har tagit stora kliv

SiS ungdomshem Brättegården fyller 75 år. Det uppmärksammas torsdag 4 september då även Kent Ehliasson, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse, finns på plats i Vänersborg. En tillbakablick på verksamheten visar att utvecklingen inom svensk ungdomsvård tagit stora kliv. Från upptuktelser och gudsfruktan till bra behandlingsmodeller, skola och medbestämmande.

Alltsedan andra världskriget startade för 75 år sedan har Brättegården bedrivit ungdomsvård. Institutionen uppstod som ett resultat från hur ungdomsvården bedrevs tidigare, på det som då kallades skyddshem. Där var ambitionen med ungdomsvården att ”vanartiga barn” skulle fostras till arbetsdugliga medborgare. Över 3 000 flickor och några få pojkar har fått hjälp sedan Brättegården startade.

I takt med att samhället utvecklades gjorde även ungdomsvården det. 70- och 80-talet kunde vara något av experimentverkstad för olika modeller, som även hittade till Brättegården. Institutionen har varit både ungdomsvårdskola och skol- och behandlingshem innan den fick sin nuvarande form. I dag är Brättegården särskilt ungdomshem som drivs i statlig regi. Institutionen har 26 platser och erbjuder vård och behandling för flickor i åldrarna 14 till 20 år.

- I dag får ungdomarna på Brättegården individuella behandlingsplaner och vård och behandling enligt vetenskapligt utformade behandlingsmodeller, bland annat MultifunC, säger Kent Ehliasson.

MultifunC fokuserar mycket på arbete med familj, skola, socialtjänst och det omgivande samhället och innebär att ungdomarna bor förhållandevis kort tid på själva institutionen. I stället flyttar de hem och får, tillsammans med föräldrarna, hjälp av särskilda familjeteam. Forskare från Socialstyrelsen följer tillämpningen och ska utvärdera effekten. Resultat förväntas bli presenterade kring årsskiftet.

- Brättegården är Sveriges äldsta flickinstitution och här sker ständig utveckling. Det är mycket på gång och det kommer vi att berätta mer om under firandet på torsdag, säger institutionschef Eleonor Johansson.

Media hälsas välkomna till Brättegården torsdagen 4 september klockan 13.00.

Institutionschef Eleonor Johansson hälsar välkommen och ur programmet finns såväl en historisk tillbakablick som axplock från dagens ungdomsvård.

Anmäl er till pressekreterare Judit Hadnagy, SiS, på 010-453 40 90 eller judit.hadnagy@stat-inst.se

Judit Hadnagy
Pressekreterare
010-453 40 90, 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar