Svårt att vara öppen med normbrytande sexualitet

Att vara tyst och att dra sig undan – det är två strategier som många hbt-personer som vistas i en låst miljö ofta väljer. Inom Statens institutionsstyrelse, SiS, pågår ett prioriterat arbete för att bland annat motverka homofoba yttringar. – Hos oss finns samma homofobi som ute i övriga samhället. Men den som är inlåst är sårbar och kan inte välja sitt sällskap. Det ställer extra höga krav på vår personal, säger Margareta Wihlborg, rådgivare på SiS.Det är svårt för klienter som befinner sig på en sluten institution att gå ut med en normbrytande sexualitet. Det är en erfarenhet SiS delar med bland annat kriminalvården. Många hbt-personer väljer att dra sig undan för att slippa konfrontation och råa tilltal. Något som riskerar att motverka ett gott behandlingsresultat.

– SiS uppgift är att erbjuda ungdomar och klienter trygghet som gör att de kan utvecklas. Vi jobbar mycket med etikfrågor för att garantera trygga miljöer och ett gott bemötande, säger Margareta Wihlborg.

Etik och värdegrundsarbete viktigt SiS arbetar mot diskriminering genom samtal, utbildningar och seminarier för de anställda. Några institutioner prövar etisk handledning. Etik- och värdegrundsarbete är särskilt viktigt i låsta miljöer – annars finns risk för att normer och värderingar kan börja leva sitt eget liv.

– Vi vet att det förekommit homofoba yttringar på låsta avdelningar för unga pojkar. Det är inte alltid man som personal tänker på att man är med och sätter en norm, säger Margareta Wihlborg och avslutar:

– Detta är delvis nya frågor för oss. Genom vårt etikarbete har vi lärt oss mycket. Vi har också haft hjälp av externa forskare som besökt våra institutioner. Tillsammans med RFSU utbildar vi vår personal i ett kritiskt sätt att se på normer och gamla värderingar.

Frågor: Margareta Wihlborg 070–394 11 00

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar