Utställning med fokus på barns rättigheter

Bildberättelser från SiS ungdomshem Råby i Lund finns med i utställningen Världens mitt finns inte på kartan om ungas rättigheter, som öppnar på Arbetets museum i Norrköping i morgon 8 april. Ungdomarna på ungdomshemmet har med kameran som verktyg beskrivit sin omvärld och syn på institutionslivet.Under öppningsseminariet imorgon deltar Björn Lidberg, skolansvarig på SiS ungdomshem Råby och en av institutionens ungdomar.

Inför utställningen har Göran Odbratt återvänt till barn på institutioner och barnhem i Ryssland och Litauen och även i Sverige. Han har arbetat med barnen i enkla bildverkstäder. Barnen ger uttryck för sina berättelser och tankar om ett hem, om kärlek, rädsla, relationer och vuxnas närvaro i främst foto, men även i tecknade och målade bilder och till viss del text.

Efter visningsperioden på Arbetets museum i Norrköping fortsätter utställningen till Ryssland och därefter vidare på turné runt om i Sverige.

Läs mer på SiS hemsida www.stat-inst.se

Pressvisning: fredag 8 april kl 10. Vernissage: lördag 9 april kl 14

Frågor: Björn Lidberg, 046-32 94 63

Taggar:

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera

Dokument & länkar