Västerås först med samverkansavtal för skolan

Som första kommun i landet har Västerås ingått ett samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SiS) för att stärka samverkan kring skolgången för barn och ungdomar som placerats på institution.

– Ofta slarvas skolan bort för de barn och ungdomar som placeras på institution eller privat eller kommunalt behandlingshem. Trots att både svensk och internationell forskning visar på skolgång som den kanske mest effektiva skyddsfaktorn för utsatta barn, säger Marcus Eriksson, SiS projektledare.

– Äntligen har vi en tydlig och konkret ansvarsfördelning som ger obruten skolgång för de som allra bäst behöver den, säger Marcus Ericsson.

Avtalet ingår som en del i ett särskilt uppdrag från både Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet till SiS och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

– Vår ambition är att det här ska fungera som modell både för andra kommuner och för alla slags placeringar i social dygnsvård. Vi vill ha samverkan med eleven i centrum för att gemensamt tillgodose hens rätt till en obruten skolgång, säger Marcus Eriksson.

Förra året placerades 29.600 barn och ungdomar i social dygnsvård. Vanligast var placering i familjehem och därefter placering på privat behandlingshem. Cirka 1000 placeringar gjordes på särskilt ungdomshem hos SiS.

Samverkansavtalet ger förutsättningar för en tydlig och konkret avsvarsfördelning mellan tre parter – socialtjänst, skola och institution.

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Om oss

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.

Prenumerera