Nutiden bevarad för framtiden i telefonsamtal och betong

I ett litet rum utan väggar på möbler av betong sitter studenter och lyssnar på svaga telefonröster, inspelade från hela världen. 28 år efter att hon själv som kvotflykting kom till Umeå har konstnären Mandana Moghaddam skapat ett öppet rum dit alla har tillträde. En plats där hon fångat en del av nutiden för framtiden.

Invigning 4 november 2015 på Umeå Universitet.

Mandana Moghaddam kom till Umeå för första gången som kvotflykting 1987. Hon hade just fått asyl i Sverige. 27 år senare var hon tillbaka, i uppdrag från Statens konstråd att skapa ett offentligt verk vid Umeå universitet. Mötet med Umeåbor från hela världen berörde henne djupt.

I verket Vinden bär oss med sig omvandlar Moghaddam sina egna erfarenheter från att vara på flykt till ett rum dit alla kan gå. Det är ett centralt verk i hennes konstnärskap.

- Verket berör frågor som bränner i Sverige idag. Moghaddam har fångat dem i ljud och betong så att känslan av dem finns kvar även för framtida generationer, säger Kristina Möster Nilsson, curator för konstprojektet på Statens konstråd.

En säng, en stol, två pallar, en matta och ett skrivbord med en ständigt lysande lampa. Rummet saknar tak och väggar och alla inventarier är formgjutna i betong. Den som kliver in hör svaga telefonröster, inspelade samtal mellan människor i olika delar av världen. Moghaddam bjöd i maj 2015 in studenter och allmänhet att bli del av det permanenta konstverket genom att ringa upp vem som helst, var som helt i världen medan hon spelade in samtalen. Konsten handlar om att kommunicera oavsett vem man är eller vilket språk man väljer.

Invigning
Tid: 4 november kl. 12.15
Plats: Vindarnas torg, Humanisthuset, Umeå universitet
Akademiska Hus arrangerar invigningen. Alla är välkomna.

Mandana Moghaddam är född 1962 i Teheran. Hon var tonåring när revolutionen bröt ut i Iran och för familjen ledde revolutionen till en tragedi när hennes far avrättades som medlem i Shahens armé. Hennes utbildning avbröts när hon var tvungen att fly. Som ung vuxen fick hon asyl i Sverige, till en början bosatt i Västerbotten. Idag arbetar Mandana Moghaddam framförallt med konstinstallationer som handlar om alienation, kommunikation och feminism, och inspirerar till dialog. Konsten skapar kulturella broar mellan människor och platser. Moghaddam har medverkat i flera internationella utställningar som Venedigbiennalen, Museum Rietberg i Zürich och Incheon Women Artists´ Biennal i Sydkorea. Mandana Moghaddam är bosatt i Göteborg.

Curator Kristina Möster Nilssons om verket
Läs curator Kristina Möster Nilssons text om Vinden bär oss med sighttp://www.statenskonstrad.se/konst/vinden-bar-oss-med-sig

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar