Ny internationell bok som utvidgar föreställningen om vad offentlig konst kan vara.

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är utgiven av förlaget Art/Books i London och producerad av Situations i Bristol i samarbete med Statens konstråd i Stockholm och det europeiska nätverket för producenter av offentlig konst, ENPAP.

Public Art (Now) är ett viktigt referensverk för alla som är intresserade av de tankar, frågor och impulser som utgör grunden för de nya formerna av offentlig konst samt en introduktion till ett av samtidskonsten mest vitala områden.

Den offentliga konsten befinner sig i förändring. I decennier har den kännetecknats av skulpturer och permanenta konstverk på byggnader. Men under det senaste årtiondet har en rad konstprojekt kommit att ge offentlig konst en ny innebörd.

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är den första internationella översikten av den dynamiska nya scenen för offentlig konst som växt fram på olika platser i världen under de senaste åren. I boken presenteras 40 av de viktigaste verken – från kortlivade interventioner till långsiktiga projekt – som alla utvidgar föreställningen om vad offentlig konst kan vara.

På olika sätt tar verken ett grepp om några av vår tids mest angelägna frågor, exempelvis storbolagens intrång i det offentliga rummet, följderna av den globala migrationen, den enskilda människans sociala utanförskap och möjligheten till kollektiva handlingar för att påverka våra städers framtid.

– Boken Public Art (Now) utgör en del i den diskussion som vi på Statens konstråd har drivit de senaste åren på temat Vad kan konst i offentliga rum vara?. Tidigare inlägg har vi bland annat gjort i form av offentliga samtal, affischkampanjer och den internationella konferensen Creative Time Summit: Stockholm, säger Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd.

Public Art (Now) är en engelsk utgåva och omfattar 256 sidor. 

Redaktör: Claire Doherty.
Texter: Claire Doherty, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Chris Fite-Wassilak, Matteo Lucchetti, Magdalena Malm samt Alexis Zimberg.
Ett fyrtiotal konstnärer presenteras genom sina offentliga verk, bl a Jeremy Deller, Theaster Gates, Tania Bruguera, Susan Philipsz och Jonas Dahlberg.
Form: Why Not Associates. ISBN 978-1-908970-17-6. 
Boken säljs från 29 april 2015 bland annat via Statens konstråd.

Samtal och boksläpp 29 april
Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) släpps i Sverige i samband med samtalet Public Art Now – at a crossroad? på Statens konstråd onsdagen den 29 april kl 18. Deltagare är bland andra Claire Doherty (Situations) Bo Krister Wallström (URO), Stella d’Ailly (Mossutställningar), 
Matteo Lucchetti (Visible Art Award) och Judith Wielander (Visible Art Award). Moderator är Magdalena Malm (direktör Statens konstråd).

    

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media