Om oss

Statens maritima museer (SMM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMM driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället. Vid SMM arbetar cirka 210 personer.