Om oss

Statens maritima museer, SMM, är en myndighet med 150 anställda som arbetar för att bevara det maritima kulturarvet och hålla det levande. Här ingår Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Vi verkar också på Galärvarvet och Beckholmen i Stockholm och i Världsarvet Karlskrona – platser med månghundraårig maritim historia.