MIK för mig - nytt digitalt utbildningspaket om medveten medieanvändning

Vad innebär kritiskt tänkande idag? Vilka nya kunskaper och förmågor behöver vi? Hur kan vi se igenom propaganda och vinklade budskap på nätet? Hur hanterar vi näthat? MIK för mig är ett nytt utbildningspaket från Statens medieråd kring medie- och informationskunnighet (MIK). Materialet är till för lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet.

MIK för mig är ett utbildningspaket där vi rustar lärare, bibliotekarier och elever med medie- och informationskunnighet. Det öppnar för diskussioner och reflektioner kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

MIK för mig
är ett lättillgängligt utbildningspaket som kan genomföras som fortbildning i ett arbetslag eller direkt i klassrummet. De digitala utbildningarna består av inspirerande animationsfilmer, värderingsövningar och reflektionsfrågor utifrån hur det nya medielandskapet påverkar våra relationer, skolan och demokratin. Utbildningarna innehåller även en typisk propagandafilm, där de klassiska påverkansmekanismerna förklaras.

Hela utbildningspaketet består av:
• En digital utbildning för lärare på högstadiet och gymnasiet.
• En digital utbildning för elever på högstadiet och gymnasiet.
• Ett lärarmaterial med fördjupande övningar för klassrummet.
Uppdrag MIK – en tävling som eleverna utför i grupp på sina egna mobiler. I tävlingen får eleverna svara på kunskapsfrågor i medie- och informationskunnighet, undersöka källkritiska exempel och utföra uppdrag. Tävlingen kan också göras analogt.

Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) blir allt större i dagens samhälle. Kraven ökar på individen att kunna finna, analysera och kritiskt granska medieinnehåll. De ökade kraven blir extra tydliga i relation till barn och unga, eftersom vi inte föds med ett kritiskt förhållningssätt och exponeringen för olika medier går allt längre ner i åldrarna.

– I det nya medielandskapet är det allt viktigare med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det är också viktigt att förstå hur vi påverkas av – och själva påverkar – innehåll i medier, säger Ewa Thorslund.

MIK för mig lanseras i dag den 1 september. Utbildningen är kostnadsfri. Gå in på mik.statensmedierad.se/utbildning

För mer information
kontakta Martina Högberg, kommunikationsansvarig på Statens medieråd, martina.hogberg@statensmedierad.se eller 070-30 88 098.

Bakgrund
Materialet MIK för mig är framtaget av Statens medieråd på uppdrag av regeringen inom ramen för regeringens insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att skydda dem från skadlig mediepåverkan. www.statensmedierad.se. MIK-rummet är en faktabank och pedagogisk resurs kring medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. mik.statensmedierad.se.


Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Media

Media

Citat

MIK för mig är ett utbildningspaket där vi rustar lärare, bibliotekarier och elever med medie- och informationskunnighet. Det öppnar för diskussioner och reflektioner kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
I det nya medielandskapet är det allt viktigare med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det är också viktigt att förstå hur vi påverkas av – och själva påverkar – innehåll i medier.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd