Näthjälp till föräldrar på arabiska och somaliska

 

Vad kan föräldrar göra för att stötta sina barn på internet?

Statens medieråds broschyr kring detta har nu översatts från svenska till arabiska, somaliska och engelska. 

– Vi vill försöka möta behovet av tips och råd även från icke svensktalande föräldrar, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning vid Statens medieråd, som tagit fram informationen inom ramen för kampanjen No Hate Speech Movement.

Broschyren innehåller fakta om barns och ungas nätanvändning och om näthat, fem konkreta råd som hjälper föräldrar att prata med sina barn om deras digitala vardag och vart man kan vända sig om man behöver mer hjälp.

Foldern finns tillgänglig på landets bibliotek och kan också laddas ner från Statens medieråds hemsida.

 

För mer information, kontakta Anna Fagerström, anna.fagerstrom@statensmedierad.se, 0707-95 26 26.

 

Ladda ner broschyren på arabiska

Ladda ner broschyren på somaliska

Ladda ner broschyren på engelska

Ladda ner broschyren på svenska

 

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. För mer information, besök myndighetens webbplats www.statensmedierad.se
 

Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi vill försöka möta behovet av tips och råd även från icke svensktalande föräldrar
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd