No Hate Speech Movement får förlängt uppdrag

Regeringen har beslutat om att förlänga No Hate Speech Movement till 31 december 2014. Dessutom ska kampanjen genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet. I uppdraget ingår att ta fram ett nytt kampanjmaterial med särskilt fokus att motverka främlingsfientlighet bland barn och unga, samt att genomföra ytterligare satsningar för att sprida No Hate Speech Movement.

- Vi är glada att få ett förlängt uppdrag för No Hate Speech Movement. Det är en viktig kampanj för att uppmärksamma och motverka spridning av hat via nätet, säger Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd.

Uppdraget kommer från Arbetsmarknadsdepartementet och grundar sig i flera studier och rapporter som visar på att mängden främlingsfientliga budskap som sprids via internet är utbrett och ökar. Läs hela uppdraget här: http://www.regeringen.se/sb/d/18382/a/237488.

No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs samtidigt i en rad länder i Europa. Statens medieråd har i uppdrag av regeringen att driva initiativet i Sverige. No Hate Speech Movement syftar till att höja kunskapen om olika former av intolerans. Allt material finns tillgängligt på webbplatsen Nohate.se. För mer information kontakta Johnny Lindqvist, projektledare, eller Martina Högberg, kommunikationsansvarig: 070-30 88 098.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Media

Media

Snabbfakta

No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs samtidigt i en rad länder i Europa. Statens medieråd har i uppdrag av regeringen att driva initiativet i Sverige. No Hate Speech Movement syftar till att höja kunskapen om olika former av intolerans. Allt material finns tillgängligt på webbplatsen Nohate.se
Twittra det här

Citat

Vi är glada att få ett förlängt uppdrag för No Hate Speech Movement. Det är en viktig kampanj för att uppmärksamma och motverka spridning av hat via nätet.
Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd