Nytt skolmaterial mot nätmobbning

  • Hälften av alla svenska treåringar är online.
  • 97 procent av tonåringarna umgås i sociala medier. 
  • Varannan 10-12-åring har internet i fickan. 

(Källa: Ungar & medier 2012-13)


Dagens medieverklighet öppnar upp för oerhörda möjligheter. Men barn och unga behöver tidigt bli mediekunniga och förstå mediernas inflytande.

– Det handlar om både rättigheter och skyldigheter, och att förstå kopplingen till det egna handlandet, säger Ewa Thorslund, ny direktör för Statens medieråd.


Inför Safer internet day den 5 februari har Statens medieråd tagit fram ett helt nytt lärarmaterial för mellanstadiet, som finns att ladda ner gratis.


Materialet, som heter Jag <3 internet, består av en lärarhandledning och ett elevmaterial. I materialet diskuteras komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag, till exempel: 
  • Hur är man en bra kompis på nätet?

  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?

  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

– Det är vuxensamhällets skyldighet att förmedla den kunskap som behövs för att barnen på ett bra och säkert sätt ska kunna hantera sin medievardag, säger Ewa Thorslund.


Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, DatainspektionenKonsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och Telestyrelsen, RikspolisstyrelsenSkolverket (”Kolla källan”), Surfa Lugnt och Ungdomsstyrelsen.

Kontakt: Anna Fagerström, kommunikatör, 0707-95 26 26

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. För mer information, besök myndighetens webbplats www.statensmedierad.se

Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Media

Media

Citat

Det är vuxensamhällets skyldighet att förmedla den kunskap som behövs för att barnen på ett säkert sätt ska kunna hantera sin medievardag.
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd