Statens medieråd lanserar ny webbplats och ett diskussionsforum

I dag måndag 15 augusti lanserar Statens medieråd sin nya webbplats och ett diskussionsforum för alla som arbetar med eller intresserar sig för barns och ungas medieanvändning.

På myndighetens webbplats www.statensmedierad.se finns mängder av faktabaserad kunskap om barns och ungas mediesituation i form av artiklar, publikationer och filmer att kostnadsfritt beställa eller ladda ned samt de senaste nyheterna om barn, unga och medier. Där hittar man också information om filmgranskning och ett sökbart register över granskade filmer med åldersgränser och beslutsmotivering sedan 1956.

Barn och unga ska göras synliga i mediedebatten
– Unga röster är en ny rubrik som vi tagit fram för att låta unga göra sina röster hörda. Vi vill börja med att låta dem berätta om mediesituationen i skolan och hur de skulle vilja ha det, säger Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd.

Ett diskussionsforum för vuxna
Forum.statensmedierad.se är en mötesplats för vuxna som arbetar med barn och medier (lärare, pedagoger, mediepedagoger, bibliotekarier etc.) och för den intresserade allmänheten.

– Det svenska arbetet med barns mediekunnighet har hög internationell klass. Det har dock inte funnits någon naturlig kontaktyta för de som arbetar med olika medieformer, t.ex. film, internet eller nyheter. Vi hoppas att Forum.statensmedierad.se kan fylla detta tomrum säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

I dag lanseras även ”Expert på medier – digital kompetens i Lgr 11" – en handbok som med utgångspunkt i den nya läroplanen ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Handboken har tagits fram av Statens medieråd och Mediekompass och finns för gratis nedladdning på www.mediekompass.se eller www.statensmedierad.se. På Forum.statensmedierad.se finns en särskild avdelning för diskussion om Lgr 11 i allmänhet och handboken i synnerhet.

Vid eventuella frågor: kontakta Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd, tel: 08-24 34 25 eller
Martina Högberg, kommunikatör, tel: 08-545 16 098, 070-30 88 098, martina.hogberg@statensmedierad.se

 

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. För mer information, besök vår webbplats www.statensmedierad.se

Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Media

Media

Dokument & länkar