Bättre stöd för ungdomar utanför gymnasieskolan

Ungdomar som är utanför gymnasieskolan och är under 20 år ska få bättre stöd från såväl kommuner som från Arbetsförmedlingen. Det föreslår regeringens särskilda utredare som i dag överlämnar delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) till biträdande utbildningsministern Maria Arnholm.

– En ung människa som har avbrutit, eller aldrig påbörjat, en gymnasieutbildning är i många fall i en mycket utsatt situation. Insatser för de unga måste vara väl anpassade och sättas in tidigt. Ingen ska få falla mellan stolarna, säger utredaren Ann-Marie Begler.

Kommunerna måste bli bättre på att identifiera de unga och snabbt nå fram med erbjudande om stöd. Ansvaret, som föreslås kallas aktivitetsansvaret, innebär att kommunen ska vara aktiv i att söka upp de ungdomar som är utanför gymnasieskolan och erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Utredningen föreslår också bättre anpassade statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de ungdomar som omfattas av kommunens ansvar. Utbudet av insatser för de allra yngsta ungdomarna, 16–17-åringarna, behöver breddas.

De allra yngsta föreslås också få ersättning för att delta i arbetsmarknadspolitiska program; åldern för att få utvecklingsersättning ska sänkas från 18 till 16 år. Genom ekonomiska incitament anser utredningen att aktivitet bör premieras framför inaktivitet.

Cirka 30 000 elever avbryter varje år en påbörjad gymnasieutbildning. De senaste decenniernas utveckling av elevers skolsituation, dvs. att en relativt stor andel unga är obehöriga till gymnasieskolans nationella program samt att många inte klarar gymnasieskolan är oro­väckande. Unga människor utan gymnasieutbildning riskerar att fastna i ett långvarigt utanförskap.

Utredningen föreslår även krav på lokala register och att nationell statistikinsamling ska införas.

– Individbaserad statistik kommer att ge bättre förutsättningar i framtiden för en ökad kunskap om de unga och vilka insatser som bäst stödjer målgruppen, kommenterar utredaren Ann-Marie Begler.

Utredningens förslag till författningsförändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Ann-Marie Begler
Särskild utredare
08-586 080 14

Gabriel Brandström
Utredningssekreterare
072–553 9159

Eva Franzén
Utredningssekreterare
070-386 2873

Mikael Hellstadius
Utredningssekreterare
073-067 09 96

Prenumerera