Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25)

Per Anders Bergendahl, särskild utredare, har idag överlämnat delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25).

Utredaren konstaterar att dagens bostadsmarknad inte fungerar väl, vilket också gäller den mindre delmarknaden med privatuthyrning av bostäder med bostadsrätt och äganderätt.

För att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder med bostadsrätt respektive äganderätt föreslår utredaren:

  1. Rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning
  2. Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för hyresgäst
  3. Säker dispositionsrätt av sin egen bostad

Förslaget omfattar inte uthyrning av bostad med hyresrätt.

Genom särskilda bestämmelser för uthyrningen av bostäder med bostadsrätt och äganderätt segmenteras hyresmarknaden så att privatuthyrning kan stimuleras på både kort och lång sikt. Utbudet av bostäder som hyrs ut av privatpersoner begränsas då inte av de regler som finns för den reguljära hyresmarknaden.

Utredaren föreslår att de särskilda reglerna för uthyrning av bostad med bostadsrätt respektive äganderätt alltid ska vara tillämpliga då en myndig privatperson hyr ut en eller två sådana bostäder. Dock under förutsättning att hyresperioden är högst fem år och det förflutit två år sedan den senaste femåriga hyresperioden.

En enskild bostadsrättsförening föreslås genom stämmobeslut kunna begränsa det antal lägenheter som får vara uthyrt samtidigt. Bostadsrättsföreningar föreslås också få rätt att ta ut en högre avgift av bostadsrättshavarna under uthyrningsperioder.

Utredaren föreslår vidare att hyresnämndernas skälighetsprövning av hyror vid uthyrning av bostad med bostadsrätt respektive äganderätt ska relatera till kostnaderna för den som hyr ut istället för till bruksvärdet.

Utredaren har också haft i uppdrag att uppskatta potentialen av outnyttjade lägenheter – en potential som har visat sig vara svår att uppskatta. En förklaring till detta är enligt utredarens bedömning att det idag till stor del handlar om en informell uthyrningsmarknad. Det är därför svårt att få tillförlitliga uppgifter om förhållandena och det är också få bedömningar gjorda.

Mot den bakgrunden framhåller utredaren att det under alla omständigheter är viktigt att marknadsförutsättningarna medför signaler till en god resursanvändning. I detta ligger att privatuthyrning underlättas av tydliga spelregler. Det ger då också förutsättningar för att på sikt bygga in anpassningsbarhet i bostäderna så att hushåll under olika skeden enkelt kan välja att hyra ut en del av bostaden.

Författningsförslag har inte lämnats.

Kontakt:
Per Anders Bergendahl
Särskild utredare
08 405 25 94
070 - 631 86 90

Monika Hjeds Löfmark
Sekreterare
08-405 39 96

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar