Forskningsantologi från Litteraturutredningen

Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10). Antologin är framtagen i samarbete med Nordicom vid Göteborg universitet och innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad. I antologin medverkar en rad forskare från olika discipliner, t.ex. statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogik, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap. – De artiklar som samlats i antologin kommer att utgöra ett viktigt underlag för överväganden och förslag i vårt kommande betänkande. En oroande trend som tas upp av flera forskare är att läsningen minskar i stora befolkningsgrupper och att våra unga läser allt sämre, säger utredningens ordförande Tomas Lidman.

Forskningsantologin presenteras i morgon, den 9 mars, vid Mediedagarna i Göteborg, kl. 13.00 i sal K3 på Svenska Mässan. I samband med seminariet finns det möjlighet att ställa frågor till kommitténs ordförande Tomas Lidman och antologins redaktör, professor Ulla Carlsson.

Litteraturutredningen är en kommitté med regeringens uppdrag att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som kan påverka litteraturområdet framöver. Kommittén ska ta fram förslag som leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur. Kommitténs ordförande är f.d. riksarkivarien och riksbibliotekarien Tomas Lidman. Övriga ledamöter är professorn Martin Ingvar, programledaren och kritikern Johanna Koljonen samt litteraturkritikern Annina Rabe.

Läs forskningsantologin på http://www.regeringen.se/kultur

Kontakt: Tomas Lidman Ordförande Tel. 070-282 57 60

Isak Reichel Sekreterare Tel. 072- 219 15 75

Prenumerera

Dokument & länkar