Hundratals liv kan räddas årligen om vården koncentreras

I dag överlämnar Utredningen om högspecialiserad vård sitt förslag till regeringen om hur den högspecialiserade vården bör organiseras och utvecklas. Hundratals liv kan räddas och många hundra komplikationer undvikas varje år om hälso- och sjukvården kan organiseras så att personalen får en möjlighet att träna i större omfattning än i dag.

–        År ut och år in avlider hundratals patienter i onödan i Sverige för att hälso- och sjukvårdspersonalen inte haft förutsättningar att träna tillräckligt, säger regeringens särskilde utredare Måns Rosén.

Tusentals åtgärder görs på svenska sjukhus såsom t.ex. diagnostik, operationer, medicinska eller psykiatriska behandlingar och en hel del av dessa är komplicerade och kräver stor erfarenhet för att lyckas. Den vetenskapliga litteraturen och utredningens egna beräkningar pekar på att cirka 500 dödsfall skulle kunna undvikas årligen, antal komplikationer minskas och vårdtider kortas om patientvolymerna skulle öka till minst 100 ingrepp av komplicerade åtgärder på svenska sjukhus.

–        Träning ger färdighet och alla vill göra ett bra jobb, säger utredare Måns Rosén.

Utredningen föreslår därför att ett riktmärke för vilka volymer sjukhus bör ha ska vara i intervallet 50–100 åtgärder per år och att varje individ eller team bör göra cirka 30 åtgärder per år för att uppnå god kvalitet.

Utredningens förslag innebär att:

-          Den högspecialiserade vården ska koncentreras både nationellt och i varje sjukvårdsregion.

-          Socialstyrelsen får ett utökat ansvar för att samordna och styra arbetet med att koncentrera den högspecialiserade vården.

-          Sakkunniggrupper med professionella medicinska experter och patientföreträdare får i uppgift att bedöma vad som ska vara högspecialiserad vård.

-          Baserat på detta underlag beslutar därefter Socialstyrelsen vilken vård som ska koncentreras nationellt, men överlämnar underlagen om vad som ska koncentreras regionalt till landstingen som rekommendationer.

Patientföreträdarna är positiva till dessa förslag och Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden (HSO) säger:

–        Våra medlemmar anser det nödvändigt att utredningens förslag genomförs. Att koncentrera den högspecialiserade vården kommer att bidra till höjd vårdsäkerhet. En tydligare nationell styrning måste komma till och behöver inte störa det kommunala självstyret, även om det ytligt kan förefalla så. Patienterna har rätt till bästa möjliga vård och vårdsäkerhet var man än befinner sig i Sverige.

Läs hela utredningen här:

Frågor besvaras av Måns Rosén (072-542 43 09), Marie Lawrence (072-518 82 20) och Maria Nilsson (076-791 05 92).

De som vill prata med patientföreträdare om utredningen kan t.ex. kontakta:

Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet                                                          
070-514 90 04

Calle Waller, vice ordförande, Prostatacancerförbundet                                
070-552 73 15

Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet                                                                                    
070-718 16 70

Meta Wiborgh, ordförande, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft                     
070-21 22 396                                                           

Angelica Frithiof, patientrådet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys                                                                                                          
070-686 32 51  

Prenumerera