Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF överlämnar i dag betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67) till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Förslagen i betänkandet innebär att ISF får möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Genom ett utvecklat tekniskt och administrativt persondataskydd - s.k. inbyggd integritet - minimeras samtidigt riskerna för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Johanna Wasteson
08-4052660

Prenumerera

Dokument & länkar