Nya initiativ mot ungdomsarbetslösheten i kommunerna

Idag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen underlagsrapporten Kommunala ungdomsanställningar – om välfärdspolitiska vägval bortom aktiveringspolitiken. Rapporten belyser de initiativ som tas på kommunal nivå för att erbjuda arbetslösa ungdomar möjligheter till arbete och lärande, samt hur detta samspelar med socialförsäkringarna. Rapporten är skriven av Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola och forskningsinstitutet Ratio.

Kommunerna har beskyllts för att anställa ungdomar för att de ska uppfylla kraven för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, men man kan också se det som att kombinationen av jobb och lärande ger ungdomarna möjligheter till varaktigt bättre försörjningsmöjligheter. Det handlar inte om att testa arbetsförmågan eller att omfördela försörjningskostnader – det handlar om att långsiktigt stärka individernas kompetens och attraktivitet på arbetsmarknaden, säger Jonas Olofsson.

I rapporten framhålls att ungefär 30 procent av landets kommuner erbjuder arbetslösa ungdomar jobb i kommunal verksamhet. I flertalet fall kan ungdomarna kombinera jobben med utbildning. En uppföljning från maj visade att ungefär 3000 ungdomar omfattades av kommunala ungdomsanställningar. Liksom i ett fåtal andra branscher har man i kommunerna nyligen slutit avtal om introduktionsanställningar (eller yrkesintroduktionsanställningar som de kallas på andra delar av arbetsmarknaden). Erfarenheterna kopplade till kommunala ungdomsjobb talar för att introduktionsanställningarna borde kunna bli en framgångsmodell. I många kommuner har man utvecklat en struktur för att stödja ungdomar och kvalitetssäkra lärandet som underlättar införandet av introduktionsanställningar, t.ex. inom vård och omsorg.

Rapporten är den sextonde i utredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ner eller beställas gratis på: www.psfu.se

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som ska leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad underlagsrapporter beställts från forskare, myndig­heter och andra aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parlamentariska kommittén.

Kontaktpersoner

Jonas Olofsson

Malmö högskola

073-346 24 51

Ingemar Eriksson

Huvudsekreterare

PSFU

070-201 67 45

Prenumerera

Dokument & länkar