Påminnelse av pressinbjudan: Hur kan höghastighetsjärnvägen finansieras?

Den 12 januari kommer Sverigeförhandlingen att hålla en session ”Sverigeförhandlingen – hur går det?” på Transportforum i Linköping tillsammans med Trafikverket. Här kommer bland annat Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman för första gången redogöra för innehållet i sin andra delrapport om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kommer också att vara på plats och berätta om Trafikverkets arbete med Sverigeförhandlingen. Mer information om programmet finns på https://www.vti.se/sv/transportforum2016/.

Media är välkomna.

Tid: Tisdag 12 januari, kl. 13.15-14.45 (med möjlighet att ställa frågor till förhandlarna efter sessionen).
Plats: Östergötlands museum, Wallenbergssalen.

Vid frågor kontakta:
Louise Andersson
Sverigeförhandlingen
louise.m.andersson@regeringskansliet.se
070-308 63 43
www.sverigeforhandlingen.se,
www.twitter.com/sveforhandling

 

Sverigeförhandlingens uppdrag är att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse samt utreda ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Prenumerera

Dokument & länkar