Pressinbjudan: Förhandlingsstart för höghastighetsjärnvägen- sträckning genom Småland och stationsorter

Den 1 februari inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och en historisk process tar sin början. Förhandlingen ska avgöra vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var stationerna ska ligga, hur många bostäder som ska byggas och vem som ska betala vad.

Till den 1 februari har Sverigeförhandlingen bjudit in de kommuner och regioner som vill vara med i förhandlingen till ett uppstartsmöte. På mötet presenterar Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman vilken sträckning genom Småland samt vilka stationsorter som de kommer att börja förhandla om.

Under dagen får kommuner och regioner information om hur förhandlingsprocessen kommer att se ut. Vidare kommer Trafikverket med bland annat generaldirektör Lena Erixon att presentera Trafikverkets arbete med att bistå Sverigeförhandlingen och planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen.

Under eftermiddagen kommer de kommuner och regioner som Sverigeförhandlingen inleder sina förhandlingar med att ta emot ett första bud och därmed har förhandlingen startat. All information kommer att finnas på www.sverigeforhandlingen.se/press.

Media är välkomna till uppstartsmötet, som också kommer att webbsändas på www.sverigeforhandlingen.se. I direkt anslutning till mötet anordnas en pressträff med förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman.

Plats:                Oscarsteatern på Kungsgatan 63 i Stockholm

Tid:                     1 februari 2016
                            
Uppstartsmöte kl. 10-12
                            
Pressträff kl. 12.15

Presskontakt: Louise Andersson, louise.m.andersson@regeringskansliet.se, 070-308 63 43

Sverigeförhandlingens uppdrag är att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse samt utreda ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Mer information: www.sverigeforhandlingen.se | twitter.com/sveforhandling

 

Prenumerera

Dokument & länkar