Pressträff med Organisationsutredningen mot dopning

Onsdagen den 2 februari överlämnar utredaren Malin Eggertz Forsmark utredningens betänkande till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.Datum: 2 februari kl. 12.00-13.00 Plats: Pressrummet, Rosenbad 4

Presslegitimation samt föranmälan till Tomas Johansson krävs, företrädesvis via e-post; tomas.johansson@culture.ministry.se.

Pressträffen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats, www.regeringen.se/kultur.

Prenumerera

Dokument & länkar