Utredning föreslår ökad flexibilitet för kommunerna för när vatten och avlopp ska installeras

Välkomna till presskonferens med utredningen för hållbara vattentjänster som lämnar över sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till miljöminister Karolina Skog den 28 maj.

Utredningen har bl.a. arbetet med frågan kring reglerna för när och om kommuner ska ansluta fastigheter till det kommunala nätet. En fråga som idag leder till stora konflikter på flera håll i landet.

Efter överlämnandet finns det möjlighet för media att delta i en presskonferens med utredaren Anders Grönvall för att höra mer om utredningens förslag.

Tid: Måndagen den 28 maj kl. 12:00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer även att kunna följas via webb-tv på regeringen.se.

Välkomna!

Ingång via Kopparporten från kl. 11:30. Medtag presslegitimation.

Anders Grönvall
Utredare
070-655 46 19

 

Taggar: