Utvecklad hantering och prissättning av läkemedel för särskilda behov

Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar i dag sitt tredje delbetänkande, ”Läkemedel för särskilda behov” (SOU 2014:20) till socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar förslag om hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel och licensläkemedel samt prissättning av extemporeläkemedel.

Förslag

  • Apoteken ska även i fortsättningen ansvara för att ansöka om att sälja läkemedel på licens. Besluten blir giltiga på samtliga apotek. Licensläkemedel ska med automatik omfattas av läkemedelsförmånerna utom i de fall TLV beslutar annat.
  • E-hälsomyndigheten ska hantera fakturor även för smittskyddsläkemedel. Detta underlättar uppföljningen av behandlingen med läkemedlen. Smittskyddsläkemedel ska vara fortsatt kostnadsfria för patienten men ska ändå kunna få en hälsoekonomisk värdering.
  • Extemporeläkemedel ska även i fortsättningen prissättas på samma sätt som skett hittills.

- Vi lägger i detta betänkande förslag som utgår från att dessa läkemedel, som används vid särskilda behov, så långt som möjligt ska hanteras på samma sätt som andra läkemedel. Jag är särskilt nöjd med att vi hittat en konstruktion som gör det möjligt för patienterna och djurägarna att hämta ut licensläkemedel på valfritt apotek, säger Anna Märta Stenberg, särskild utredare.

Utredningen fortsätter nu sitt arbete med slutbetänkandet som kommer att innehålla förslag om särläkemedel, maskinell dosdispensering och handel med läkemedel för djur. Slutbetänkandet ska överlämnas senast den 30 oktober 2014.

Anna Märta Stenberg
Särskild utredare
0730-222054

Prenumerera

Dokument & länkar