Nominerade till SPV:S Guldkanten

Den 15 oktober går SPV:s årliga konferens om pensioner och samhällsekonomi Pensionsdagen av stapeln på Clarion hotel Sign i Stockholm. Förutom föreläsningar av bland annat Folksams VD Jens Hensriksson, nuvarande arbetsmarknadsminister Elisabeth Svanstesson och Olof Röhlander delas även priset Guldkanten ut. Guldkanten är SPV:s pris för årets bästa insats inom området pensionsinformation.

-Juryn för Guldkanten har tagit ut tre starka kandidater till priset som på olika sätt driver arbetet för att utveckla och förbättra informationen om pensioner, säger Olof Lundvall, informationschef på SPV. I år har vi i Juryn särskilt fokuserat på att bedöma pensionsinformation till de som har en begränsad kunskap om och litet intresse för pensioner.

Juryns motiveringar:

PTK - för sin rådgivningstjänst

Oberoende rådgivning är en bristvara i pensionsbranschen. PTK har med sin rådgivningstjänst utvecklat möjligheten för en stor grupp i samhället att ta ett grepp om sin pension utan att ha några förkunskaper. Tjänsten gör nytta och skapar en drivkraft för många att ta sig an ett område som ofta upplevs svårt.


KPA - för sitt kundtjänstarbete

Få har tacklat svårigheten att nå fram med pensionsinformation till utsatta grupper. KPA Pension är det lysande undantaget. Med en lättillgänglig webbplats och en kundtjänst som erbjuder information om pensioner på 18 språk har man tagit ett initiativ som fler i branschen borde följa.


Pensiono - för sin webbtjänst

Den slutliga pensionen blir för många väsentligt lägre än den kunde vara på grund av bristande information om komplexa pensionsprodukter med höga avgifter. Pensiono går i bräschen för att hjälpa de som vill flytta sitt pensionskapital och synliggör dessutom de stora skillnaderna i avgifter och kostnader som finns på marknaden idag. Lovvärt och konkurrensdrivande. 

Vinnaren presenteras på Pensionsdagen 15 oktober!

Olof Lundvall, informationschef,
tel. 060-18 77 94, alt.
073-811 77 94,
e-post olof.lundvall@spv.se

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

Läs mer på www.spv.se

Om oss

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 500 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare. www.spv.se

Media

Media