Antibiotikaresistens hot mot djurs och människors hälsa

Tidningen SVAvet nr 4/2013 fokuserar på temat antibiotikaresistens. Vad betyder resistenta bakterier som MRSA, MRSP, ESBL för djurs och människors hälsa? Hur lyckas man genom bättre hygienplaner i kampen mot dessa och andra hot vid horisonten?

Bakterier som är resistenta mot antibiotika har blivit en allt allvarligare fråga för mänskligheten. En del av de mediciner som var självklara i går botar ibland inte längre. Och i morgon kanske även alternativen bland antibiotika fungerar allt mer sällan. Dessa frågor står i centrum för det kommande numret av SVAvet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

− Bakterier kan smitta mellan djur och människor. Det gäller även resistenta bakterier. Därför är antibiotikaresistens hos bakterier från djur också en fara för folkhälsan. Sambanden mellan antibiotikaresistenta bakterier från djur, människor och miljö är komplexa, och det finns många tänkbara spridningsvägar, säger Christina Greko som är veterinär och antibiotikaexpert vid SVA.

− Antibiotikaresistens påverkas av hur och hur ofta antibiotika används. Men även smittspridning påverkar. Även om det finns en del kunskapsluckor är det viktigt att vi alla använder oss av det vi redan vet. Då kan vi påverka utvecklingen. Vår förhoppning är att den här tidningen kan vara till inspiration i det dagliga arbetet.

SVAvet nr 4/2013 utkommer i dagarna till prenumeranter. Den går även att ladda ned som pdf-fil redan nu. Bland rubrikerna: ”Den som vet kan välja – om vikten av övervakning”, ”MRSP hos hund – allvarligt och svårthanterligt”, ”MRSA hos djur – något att hålla under uppsikt”, ”ESBL är en komplicerad smitta” och ”Vårdhygien viktig faktor för djursjukvården”.

Tidningen utkommer i god tid till Nationellt antibiotikaforum som arrangeras på den europeiska antibiotikadagen 18 november. SVA är en av arrangörerna.

Kontaktperson (som slussar vidare till rätt expert):
Pressekreterare Mikael Propst, tel. 018-67 4111, mikael.propst@sva.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

SVAvet nr 4/2013 utkommer i dagarna till prenumeranter. Den går även att ladda ned som pdf-fil redan nu http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Publikationer/Tidskriften-SVAvet Bland rubrikerna: ”Den som vet kan välja – om vikten av övervakning”, ”MRSP hos hund – allvarligt och svårthanterligt”, ”MRSA hos djur – något att hålla under uppsikt”, ”ESBL är en komplicerad smitta” och ”Vårdhygien viktig faktor för djursjukvården”.
Twittra det här

Citat

Sambanden mellan antibiotikaresistenta bakterier från djur, människor och miljö är komplexa, och det finns många tänkbara spridningsvägar.
Christina Greko