Hur har schmallenbergvirus påverkat svenska nötkreatur?

Under början av 2013 har misstankar om infektion med schmallenbergvirus verifierats i flera nötkreatursbesättningar. Sjukdomen har lett till många fall av missbildade och dödfödda kalvar runt om i landet. Nu kommer djurägare att tillfrågas om sina erfarenheter.


Kalvfoster missbildat av schmallenbergvirus. Foto: Dolores Gavier-Widen, SVA

Alla mjölk- och nötköttsproducenter uppmanas att fylla i en webbaserad enkät, oavsett om man upplevt problem i besättningen som skulle kunna bero på schmallenbergvirus eller inte. Deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas under året.

Ökad kunskap kan ge bättre råd
Syftet med undersökningen är att myndigheter och organisationer ska få ökad kunskap om vilka effekter introduktionen av schmallenbergvirus fått i svenska nötkreatursbesättningar. En ökad kunskap kan leda till att säkrare råd ges i framtiden om hur man kan undvika, eller minska, problem orsakade av viruset.

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Djurhälsovården, och Växa Sverige genomför undersökningen tillsammans.

Dödfödda och missbildade foster
Det för Europa och Sverige nya schmallenbergviruset spreds under 2011 och 2012 snabbt över kontinenten. Viruset sprids av svidknott. Under slutet av 2012 konstaterades att många fårbesättningar smittats och de som drabbats i början av dräktigheten hade problem med tomma tackor, samt med dödfödda och missbildade foster vid lamningen. Sjukdomen påverkar nötkreatur på liknande sätt.

En liknande enkät genomförs om lamningsresultat.

Mer information om undersökningen
Mer information om schmallenbergvirus

Kontaktpersoner för journalister

SVA:
Biträdande statsveterinär Kerstin de Verdier, tel. 018-67 41 44
Jordbruksverket: Kristina Mieziewska, Veterinärinspektör på avdelningen för djurskydd och hälsa, tel. 036-15 58 63
Svenska Djurhälsovården:
Djurhälsoveterinär Lena Stengärde, tel. 0480-573 43
Växa Sverige: Veterinär Anna Ohlson, tel. 08-790 58 41

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det för Europa och Sverige nya schmallenbergviruset spreds under 2011 och 2012 snabbt över kontinenten. Viruset sprids av svidknott. Under slutet av 2012 konstaterades att många fårbesättningar smittats och de som drabbats i början av dräktigheten hade problem med tomma tackor, samt med dödfödda och missbildade foster vid lamningen. Sjukdomen påverkar nötkreatur på liknande sätt.
Twittra det här

Citat

Alla mjölk- och nötköttsproducenter uppmanas att fylla i en webbaserad enkät, oavsett om man upplevt problem i besättningen som skulle kunna bero på schmallenbergvirus eller inte.
Kerstin de Verdier